พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ (รอง.ผอ.ศป.ข.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ออกมาแสดงความคิดเห็นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา โดยจะยกเลิกพิธีไหว้ครู พร้อมกับนายปิยบุตร เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงอุดมการณ์ แนวคิดพื้นฐาน อัตลักษณ์ แก่นแกน ของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีอยู่จำนวน13ข้อ โดยระบุว่า “นโยบายดังกล่าว ไม่มีเรื่องท่ี
นาย ธนากรพูดไว้เลย ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้

ผมว่าน่าจะมาจาก3สาเหตุครับ ได้แก่ (1) กลัวว่าไม่ผ่านการจดทะเบียนพรรคการเมือง ถ้าใส่ไว้ชัดๆ (2) เรื่องแบบนี้ทำได้เลยไม่ต้องเขียนไว้ในนโยบายก็ทำได้ ถ้าได้เป็นรัฐบาล หรือ. (3) อาจจะแอบซ่อนอยู่ในนโยบายข้อไดข้อหนึ่งก็ได้ครับ ลองดูนโยบาย ที่ คุณ ปิยบุตร เขียนไว้ แล้วช่วยคิดหน่อยว่ามันจะซ่อนอยู่ตรงกับข้อไหน เพราะนโยบายของพรรคอนาคตใหม่นั้น ก็เหมือนกับ “นโยบายแก้ไขการจราจรในกรุงเทพฯ “นั้นเอง คือ เขียนไว้โก้ๆแต่ทำไม่ได้ ชาติหน้าก็ทำไม่ได้ ลองดูครับ

1. เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ
🔹ชาติหน้าครับ🔹
2. ประชาธิปไตย
🔹แบบไหนละ 🔹
3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน
🔹อันนี้ตกลงครับ🔹.
4. ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
🔹อันนี้ก็ไม่มีทางเป็นไปได้แน่🔹
5. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น อำนาจในการตัดสินใจของคนในพื้นที่
🔹พอมีหวังครับ🔹
6. เคารพความหลากหลายทางเพศ ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ
🔹ดีครับ🔹
7. ระบบเศรษฐกิจเสรี การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ปราศจากการผูกขาด
🔹แก้ที่บริษัทสามมิตรก่อนดีไหม🔹
8. การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
🔹ตกลงครับดีมาก 🔹
9. การสร้างระบบสวัสดิการ และการสร้างโอกาสให้แก่มนุษย์ในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพตั้งแต่เกิดจนตาย
🔹ฝันไปอีก ต้องรอโลกแตกก่อน 🔹
10. สากลนิยม ความเป็นไทยที่สามารถดำรงอยู่ได้ในกระแสสากล ไม่ปฏิเสธสากล
🔹 ใช้ได้ครับ 🔹
11. เชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มนุษย์มีสิทธิในการใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่า และมนุษย์มีความชอบธรรมสูงสุดในการกำหนดอนาคตของตนเองและสังคม
🔹ข้อนี้ค่อยยังชั่วหน่อย เพราะใช้สิทธิแค่การไฝ่ฝันเอา และถ้าจะเป็นจริงก็ต้องเป็นคนท่ีมีเงินหมื่นล้านเท่านั้น พอจะทำได้🔹
12. เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ โลกใหม่ สังคมใหม่ และการเมืองแบบใหม่
🔹ต้องดูว่าตีความแบบไหน ก่อน 🔹
13. ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุด การใช้อำนาจรัฐต้องสัมพันธ์ยึดโยงกับประชาชน

🔹ประชาชนแบบเศรษฐีก็ใช่ครับ ระวังละเมิดลิขสิทธิคณะราษฎร นะครับ🔹

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1862948337090178&id=156986581019704