ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง แถลงว่า ขณะนี้พรรคการเมืองเดิม 46 พรรค ได้รายงานยอดสมาชิก จำนวนทั้งสิ้น 137,479 คน จากเดิม 4 ล้านคน ส่วนการยื่นของจดแจ้งเตรียมการตั้งพรรคการเมือง 106 พรรค และมี 67 พรรค ได้รับหนังสือยืนยันการยื่นจดแจ้ง และมีพรรคที่กกต.ส่งขออนุญาตจัดประชุมพรรค 57 พรรค ได้รับการอนุญาตแล้ว 13 พรรค อีก 21 ไม่ได้รับอนุญาต และมีพรรคมายื่นขอจัดตั้งพรรคแล้ว 7 พรรค

ทั้งนี้รายงานการแจ้งยอดสมาชิกของพรรคการเมือง สำนักงานจะเสนอกกต.ต่อไป ส่วนจะเป็นเหตุผลให้คสช.เร่งพิจารณาปลดล็อกเพื่อให้พรรคการเมืองหาสมาชิกเพิ่มเพื่อจัดทำไพรมารีโหวตหรือไม่ ก็เป็นอำนาจพิจารณาของคสช.แต่คิดว่าพรรคการเมืองเองได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวว่า ยังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ กกต.จะเตรียมออกระเบียบรองรับ ซึ่งมีทั้งหมด 45 ฉบับ ขณะนี้เสร็จแล้ว 19 ฉบับ ส่วนการใช้อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ พิการ ทุพพลภาพกกต.กำลังพิจารณาหามาตรการในการดูแลให้การใช้สิทธิของกลุ่มนี้ ที่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะยกร่างระเบียบให้ชัดเจน

ส่วนเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เกรงว่า กกต.จะแบ่งเขตไม่ทันนั้น ตามกฎหมายแล้ว กกต.จะดำเนินการได้เมื่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ใช้บังคับแล้ว โดย กกต.จะออกระเบียบและให้ ผอ.กกต.จังหวัด นำ 3 รูปแบบของการแบ่งเขตในแต่ละเขตไปให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน แล้ว กกต.จะพิจารณารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้เวลาในกระบวนการทั้งหมด 45 วัน ส่วนตัวได้ยินว่าอยากให้มีการใช้อำนาจพิเศษให้ กกต.แบ่งเขตได้เร็ว แต่ กกต.ยังไม่เคยหารือกัน