ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (31 พ.ค.) น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.) และอดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปฏิรูปราคาน้ำมันที่เป็นธรรมต่อประชาชน โดยระบุไว้ดังนี้

1)ให้รัฐบาลยกเลิกการใช้ราคาเสมือนนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์ ทั้งที่เป็นน้ำมันที่กลั่นในประเทศ และกำหนดให้น้ำมันหน้าโรงกลั่นใช้ราคาส่งออกเท่ากับที่โรงกลั่นส่งขายสิงค์โปร์ซึ่งมีราคาต่ำกว่าที่ขายคนไทยประมาณ2บาท/ลิตร

2)ให้รัฐบาลปรับปรุงราคาเอทานอลซึ่งผลิตในประเทศ แต่มีราคาสูงเกินราคาตลาดโลก ควรกำหนดราคาเอทานอลโดยเทียบกับค่าความร้อนของเอทานอลที่ต่ำกว่าเบนซินประมาณ 30% ดังนั้นราคาเอทานอลจึงควรมีราคาต่ำกว่าเบนซินโดยเปรียบเทียบ 20-30% โดยอ้างอิงราคาในต่างประเทศ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างราคา 12-15 บาท

เมื่อมีการปรับปรุงราคาเอทานอลที่กลั่นในประเทศให้มีประสิทธิภาพด้านราคาแล้ว จะทำให้น้ำมันที่ผสมเอทานอลชนิดต่างๆมีราคาถูกกว่าเบนซินโดยไม่ต้องใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชย

3)ปริมาณน้ำมันที่คนไทยใช้ต่อวันประมาณ 100 ล้านลิตร ค่าการตลาดลิตรละ 1.50 บาท ก็เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ส่วนดีเซลที่มีปริมาณการใช้มากถึงวันละประมาณ 60-80 ล้านลิตร ควรมีค่าการตลาดเพียง 1.25 บาท/ลิตรโดยผู้ขายส่งได้ส่วนแบ่งค่าการตลาด 25 สตางค์/ลิตร ที่เหลือควรเป็นของปั๊มขายปลีก

4)ควรยกเลิกกองทุนน้ำมันที่ไม่มีกฎหมายรองรับในการเก็บเงินจากประชาชน เมื่อไม่ต้องชดเชยน้ำมันที่ผสมเอทานอลราคาแพงเกินจริงแล้ว กองทุนน้ำมันก็แทบจะไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ชดเชยอะไร

รัฐบาลควรบริหารความเหมาะสมของราคาน้ำมันผ่านการเก็บภาษีโดยไม่ต้องชดเชย

5)รัฐบาลควรปรับปรุงภาษีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าจำเป็น ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย และราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนทางตรงของการผลิต จึงไม่ควรมีราคาสูงเกินไป อันที่จริงไม่ควรมีภาษีสรรพสามิต เพราะน้ำมันเป็นสินค้าจำเป็น ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย แต่ถ้ารัฐบาลเห็นว่ายังต้องการเก็บเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ ก็ควรเก็บแบบยืดหยุ่น เมื่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทีราคาต่ำ รัฐบาลอาจเก็บภาษีสรรพสามิตมากขึ้นในอัตราที่ประชาชนไม่เดือดร้อน เมื่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น รัฐบาลควรลดอัตราการเก็บภาษีสรรพสามิตลง เป็นการลดราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

6)กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บบนฐานของน้ำมันที่บวกภาษีสรรพสามิตและบวกกองทุนทั้ง2กองทุนแล้ว เป็นวิธีเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อนและไม่เป็นธรรม รัฐบาลควรปรับปรุงโดยเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มบนฐานราคาน้ำมันเท่านั้น

7)ควรยกเลิกการเก็บเงินของกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และประเมินประสิทธิผลของกองทุนนี้ว่าควรมีต่อไปหรือไม่

น.ส.รสนา กล่าวในตอนท้ายว่า โดยที่ปัจจุบันกองทุนนี้มีเงินสะสมอยู่ถึง4หมื่นล้านบาท ซึ่งมีอยู่มากเกินความจำเป็น จึงควรหยุดเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันไปก่อน จะช่วยลดภาระค่าน้ำมันลงได้อีกมาก หากรัฐบาลคสช.แก้ไขตามข้อเสนอนี้ ก็จะเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปกิจการด้านพลังงาน ซึ่งเป็นกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

“รัฐบาลสมควรดำเนินการโดยเร่งด่วนในขณะที่เศรษฐกิจรากหญ้ากำลังฝืดเคือง และเชื่อว่าการดำเนินการเช่นนี้ ย่อมทำให้รัฐบาลได้รับความศรัทธาจากประชาชนว่ารัฐบาลมิได้ทำเพียงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนเท่านั้น แต่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชน” น.ส.รสนา กล่าว

“ข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปฏิรูปราคาน้ำมันที่เป็นธรรมต่อประชาชน”1)ให้รัฐบาลยกเลิกการใช้ราคาเสมือนนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากส…

โพสต์โดย Rosana Tositrakul เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018