วันที่ 23 พ.ย. 65 ที่ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 1 (เขากำแพง) จ.กาญจนบุรี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลตรี เดวิด เนียว ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสิงคโปร์ รหัสคชสีห์ 2022 (KOCHA SINGA 2022) ซึ่งได้เริ่มฝึกมาตั้งแต่ 11 พ.ย. 65 โดยในส่วนของกองทัพบกเป็นกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 9 ร่วมฝึกกับกองพลทหารราบที่ 3 กองทัพบกสิงคโปร์ ในปฏิบัติการทางยุทธวิธีระดับกองพันทหารราบ มีการฝึกทักษะในหลายด้าน อาทิ อาวุธศึกษา, ดำรงชีพ, รบในเมือง, ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด, ต่อสู้ด้วยมือเปล่า (มวยไทย), การเคลื่อนที่เข้าพื้นที่และปฏิบัติการรบ ทำให้กำลังพลทั้งสองส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะทางทหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติการร่วมกันในอนาคต

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวว่า “การฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสิงคโปร์ เป็นการฝึกที่มีความสำคัญยิ่ง ทำให้ทหารของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และทักษะต่างๆ ในปฏิบัติการทางทหาร ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีของกองทัพบกทั้งสองประเทศ สำหรับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทุกนายได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำให้การฝึกบรรลุตามวัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถ ความรุกรบ ความห้าวหาญ และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง”

ที่ผ่านมากองทัพบกไทย-กองทัพบกสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ทางทหารมายาวนาน ทั้งการฝึกในระดับพหุภาคี และทวิภาคี การฝึกรหัส KOCHA SINGA เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2540 และสลับกันเป็นเจ้าภาพ เดิมเป็นการฝึกในระดับกองร้อยทหารราบ และขยายขอบเขตการฝึกจนปัจจุบันเป็นการฝึกในระดับกองพันทหารราบ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการการฝึกทางทหารร่วมกันของสิงคโปร์และไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค