ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ (28 พ.ค. ) ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงานด้านกฎหมายส่วนงานการรักษาความสงบแห่งชาติ เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงคราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกลุ่มบุคคล ที่มาร่วมชุมนุมครบรอบ4ปี การทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หรือ คสช.) ซึ่งประกอบด้วย

นายรังสิมันต์ โรม , นายอานนท์ นำภา , นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว , นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว , นางสาวณัฏฐา มหัทธนา , นายปิยรัฐ จงเทพ , นายเอกชัย หงส์กังวาล , นายโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ , นายนิกร วิทยาพันธ์ , นายภัทรพล จันทร์โคตร , นายประสงค์ วางวัน , นายวิเศษณ์ สังขวิศิษฏ์ , นายวิโรจน์ โตงามรักษ์ , นางสาวศรีไพ นนทรีย์ , นายวันเฉลิม กุนเสน , นายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ , นายธนวัฒน์ พรมจักร , นายประจิณ ฐานังกรณ์ , นายบุญสิน หยกทิพย์,นายคีรี ขันทอง , นายพุทไธสิงห์ พิมพ์จันทร์ รวม 21 คน

ในความผิดตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/ 2558 เรื่องการรักษาความสงบและความมั่นคงลงวันที่ 1 เมษายน 2558 ข้อ 12 ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใด อันมิใช่การกระทำในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนและเพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 (2) (3) หรือความผิดอาญาอื่นที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ตามกฎหมาย จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

โดยบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์เป็นแกนนำผู้ชุมนุม ซึ่งได้แบ่งงานกันทำเริ่มตั้งแต่มีการโพสต์ข้อความชักชวนกลุ่มบุคคลมาร่วมชุมนุม เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่อง ในหมู่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน และในการชุมนุมในวันที่เกิดเหตุ นายรังสิมันต์กับพวก ได้ขึ้นพูดปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลและคสช. อย่างรุนแรง

นอกจากนี้ยังได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โดยกระทำความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3 / 2558 รวม 41 คน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5-22 พ.ค. 61 เวลาประมาณ 15.30 น. ต่อเนื่องกันที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์ และหน้าอาคารยูเอ็น ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน