ที่สภ.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1(เอราวัณ 3 )เดินทางมายัง “สภ.มวกเหล็ก ภ.จว.สระบุรี”เพื่อตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ และขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 265/2560 ลง 2 ต.ค.2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ฯ รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.สระบุรี และ ภ.จว.ชัยนาท ช่วงระหว่างเดือน เม.ย.- พ.ค.2561โดยมี พ.ต.อ.ฐณธรณ์ คงชีพรอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.อนุสรณ์ กลิ่นขจร รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ ทองเพียรผกก.สภ.มวกเหล็ก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าในที่ประชุมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำโดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมพร้อมกำชับให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะโดยให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดตามนโยบายของ ตร.พร้อมให้ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร.พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามนโยบายของ ตร.

สำหรับด้านการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ปจร.) และด้านการปราบปรามการกระทำความผิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ปลป.)ของรัฐบาล,ตร.และ ภ.1 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนออกหาข่าว จัดทำข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคลตามหมายจับค้างเก่า(CCOC)และให้เร่งรัดจับกุมตัวมาดำเนินคดี โดยให้มีการสืบสวน ก่อนขณะ หลัง เกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวอีกว่าส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามให้เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำและจัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสมพร้อมอำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556ให้กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและจริงใจ
พร้อมทั้งให้เพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 และให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย และในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาดและให้หัวหน้าสถานี ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง เป็นธรรม และเมตตาธรรม “พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าว”