วันที่ 30 ก.ย. 65 ที่ สนามโดดร่มบ้านท่าเดื่อ จ.ลพบุรี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ พร้อมประดับเครื่องหมายนักโดดร่ม ให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 338 จำนวน 234 นาย ซึ่งได้ทำการฝึก 4 ก.ค.- 7 ส.ค. 65 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความสามารถในการกระโดดร่มทางยุทธวิธีตลอดจนมีคุณสมบัติของทหารพลร่ม ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นนี้ได้ผ่านการฝึกกระโดดร่มจากอากาศยานตามหลักสูตรเรียบร้อย

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวแสดงความยินดีในความสำเร็จของผู้ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายนักโดดร่มกองทัพบก พร้อมระบุ ว่า ทุกนายคือพลร่มที่มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจส่งทางอากาศ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพลของกองทัพบกต่อไป ทั้งนี้ต้องมีความมุ่งมั่นพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูแลพี่น้องประชาชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลในทุกลำดับ ทั้งส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน หน่วยฝึกทหารรวมถึง ส่วนการฝึกศึกษา ถือว่าทุกคนคือความภาคภูมิใจ คือครอบครัวของกองทัพบก สำหรับการประดับเครื่องหมายนักโดดร่มของกองทัพบก จะเป็นสิ่งยืนยันถึงขีดความสามารถ ในการกล้าตัดสินใจ ความอดทน และเข้มแข็ง และเป็นต้นแบบผู้นำที่ดีของกำลังพลอันจะส่งผลถึงความสำเร็จในการปฏิบัติในทุกภารกิจต่อไป