เตรียมความพร้อม ตั้งที่ทำการรับมือเลือกตั้ง สมัยหน้า

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 13:30 น.พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ รักษาการผู้อำนวยการพรรคและโฆษกพรรคเพื่อชาติ นายเขมภณ ฉัตรวิทยา ผู้ประสานงาน ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับ น.ส.เอื้องพร ศรีสวัสดิ์ นายสุทิน อ่อนฟุ้ง

พร้อมคณะทีมงานพรรคเพื่อชาติ เขตบางขุนเทียน เกี่ยวกับนโยบายพรรคและแนวทางการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคและเลือกตั้งตัวแทนพรรคเพื่อชาติ สาขาเขตบางขุนเทียน ตลอดจนเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งที่ทำการพรรคเพื่อชาติ สาขาเขตบางขุนเทียน

พล.ต.ต.ดร.ชยุตฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงนโยบายพรรค คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก รายละเอียดและสิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาชิกพรรค เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน

นอกจากนี้ ยังได้สอบถามและตอบปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจในการทำงานของทีมงานพรรคเพื่อชาติอีกด้วย