วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลครบรอบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเพจ because we care ได้ริเริ่มจัดทำโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “90 พรรษาพระพันปีหลวง” ขึ้น จุดประสงค์เพื่อนำเสนอบทเพลงที่เป็นเรื่องราวอันซาบซึ้งน่าประทับใจและเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับพระองค์ท่าน จำนวน 8 บทเพลง ซึ่งได้ทำการสร้างสรรค์โดยทีมงานนักประพันธ์เพลงนำโดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีปี 2560 และร่วมขับร้องโดยกลุ่มศิลปินนักร้องที่เคยถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพระพันปีหลวงฯ นำโดยพันเอกนายแพทย์วิภู กำเนิดดี

ผลงานเพลงของโครงการ “90 พรรษา พระพันปีหลวง” ทั้ง 8 บทเพลงนี้ จะถูกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อทางอินเตอร์เน็ตภายในปีนี้ โดยจะเริ่มเผยแพร่ก่อน 2 เพลง ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นี้ ประกอบด้วยเพลง “สุดหัวใจ” ประพันธ์โดย ศรีจิตรา นานานุกูล เรียบเรียงดนตรีโดย รัฐกรณ์ โกมล ขับร้องโดย กันยารัตน์ กุยสุวรรณ และเพลง “เพลงไหมแพรวา” ประพันธ์โดย ภาณุ เทศะศิริ เรียบเรียงดนตรีโดย พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ขับร้องโดย ดลชัย บุณยรัตเวช

https://www.dropbox.com/s/7d6vjdwr9hdspe4/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2-syncMV.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f41w67yei7ui16z/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88-syncMV.mov?dl=0