วันที่ 9 ส.ค.2565 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ อดีตที่ปรึกษาพิเศษ ตร.ได้เปิดเผยว่าจากกรณีปรากฎข้อมูลทางสื่อโซเชียล และทราบจากผู้สื่อข่าวบางสำนักว่า มีบุคคลแอบอ้างชื่อตนว่าเป็นบิดา แล้วได้ไปทำธุระกิจบางอย่าง แล้วผิดข้อตกลงทางธรุกิจ จนคู่กรณีได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งและต่อมาทราบว่าผู้เสียหายได้ขอความช่วยจากทนายความคนดัง นั้น

สำหรับกรณีดังกล่าว ขอเรียนชี้แจงว่าบุคคลตามที่ปรากฎข้อมูลทางโซเชียลนั้น มิได้เป็นบุตรของตนตามที่มีการกล่าวอ้าง คงเป็นเพียงแค่บุคคลที่หมอบันเจิด อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของตน แนะนำให้รู้จัก และเขาให้การนับถือตนเหมือนบิดา การที่บุคคลดังกล่าวไปกระทำอะไรในทางมิชอบนั้น ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำดังกล่าว ซึ่งหลังจากตนทราบข่าวได้ว่ากล่าวให้ยุติการกระทำดังกล่าว และกำชับตักเตือนให้ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้เสียหาย ผู้เกี่ยวข้อง โดยแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว อย่าให้เกิดความเสียหาย

พร้อมทั้งเรียนว่าหากผู้ใด นำตนไปกล่าวอ้างที่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือกล่าวพาดพิงในทางก่อให้เกิดความเสียหาย ตนก็ต้องรักษาสิทธิตามข้อกฏหมายที่มีอยู่จนถึงที่สุด ตนขอยืนยันว่าตลอดชีวิตการรับราชการ จนเกษียนราชการ ตนดำรงตนอยู่ในวิถีที่มีคุณธรรมที่ดีตลอดมา ระมัดระวังในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตลอดมา