นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง อดีตส.ส. พรรคเพื่อไทย และเป็นภรรยาของนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง อดีตแกนนำ นปช. ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.นั้น จากการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง กับกรณีพ้นจากตำแหน่ง พบว่านางรพิพรรณ พงศ์เรืองรอง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจำนวน 21,534,084.34 บาท คณะกรรมการป.ป.ช.จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง โดยมี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากของนางรพิพรรณ พงศ์เรืองรอง พบว่ามีการทำรายการฝากเงินและถอนเงินออกจากบัญชีจำนวนมาก และยังพบว่านางรพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ได้ซื้อทรัพย์สินระหว่างดำรงตำแหน่งจำนวนมาก อันเป็นการมีพฤติการณ์โอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน จึงมีคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะ ของนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ไว้เป็นการชั่วคราว จำนวน 4 รายการ รวมมูลค่า 15,545,143.33 บาท ดังนี้

1.บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 1 บัญชี  เป็นเงินจำนวน 845,143.33 บาท

2.ที่ดินในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แปลง พร้อมบ้านพักอาศัย มูลค่ารวม 9 ล้านบาท

3.ที่ดินในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 แปลง มูลค่า 1.5 ล้านบาท
4.รถยนต์ BMW รุ่น 730Ld ป้ายทะเบียนชั่วคราว ถ 8988 กรุงเทพมหานคร หมายเลขเครื่องยนต์ 30268550 หมายเลขตัวถัง  MMFYG44040DZ30453 มูลค่า 4.2 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง แล้วมีมติว่านางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ รวมมูลค่า 42,816,226.64 บาท เป็นเงินฝากธนาคาร 6 บัญชี  จำนวนเงิน 27,618,954.64 บาท ที่ดิน 3 แปลง มูลค่า 9.492 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง มูลค่า 2 ล้านบาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 1,805,272 บาท และเงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร จำนวนเงิน  1.9 ล้านบาท ตามรายการดังต่อไปนี้

1.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  xxx-x-xxxx4-1 ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ รวมเป็นเงิน 8,935,300 บาท

2.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการเคหะแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ xxx-x-xxxx7-8 ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ฝากเงินสดจำนวน  232,700 บาท

3.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน บัญชีประจำ เลขที่  xxxxxxxxxxxx8-6  ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ รวมเป็นเงิน 5,000,000.64 บาท

4.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ xxx-xx-xx1-5  ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ รวมเป็นเงิน 11.842 ล้านบาท

5.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  สาขาลาดพร้าว บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่  xxx-xxx-xx7-1  ชื่อบัญชีนางระพิพรรณฯ รวมเป็นเงิน 1,008,954 บาท

6.ที่ดินโฉนดเลขที่ 79819 ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 11 ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ 79820 ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 10 ตารางวา  กรรมสิทธิ์ของนางระพิพรรณฯ จำนวนเงิน 7.992 ล้านบาท

7.บ้านเลขที่ 342/3 ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  กรรมสิทธิ์ของนางระพิพรรณฯ มูลค่า 2 ล้านบาท

8.รถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น 730Ld หมายเลขเครื่องยนต์ 30268550 หมายเลขตัวถัง MMFYG44040DZ30453 เลขทะเบียน ถ-8988 (ป้ายแดง) จำนวนเงิน 1,805,272 บาท กรรมสิทธิ์ของบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) (นางระพิพรรณฯ เป็นผู้ครอบครอง)

9.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ xxx-x-xxxx8-2๒ ชื่อบัญชี นายอริสมันต์ฯ รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

10.ที่ดินโฉนดเลขที่ 7449 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1.5ล้านบาท เฉพาะส่วนของนางสาวจันทาภา พิษณุไวศยวาท

11.เงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน ชื่อบัญชีนางจิราวรรณฯ (ชื่อเดิม นางระพิพรรณฯ) และนายอริสมันต์ฯ เลขที่บัญชี xxxxxxxxxx9-7 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ชำระเงินสดจำนวน 1.9 ล้านบาท

โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ให้ส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ทรัพย์สินของนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 38 ทั้งนี้หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือได้แต่บางส่วนแล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ภายในอายุความสิบปี ตามนัยมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ด้วย”