วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 ที่กองทัพบก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบก โดย กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และ ยานพาหนะ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เพื่อออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่ฝึก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 08.00 น. เคลื่อนย้ายทางรถยนต์ 2 ขบวน

ขบวนเคลื่อนย้ายที่ 1 ต้นทาง จาก กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน – ถนนทหาร – สี่แยกประดิพันธ์ – ย่านสินค้าพหลโยธิน – ถนนพหลโยธิน – ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี – สี่แยกพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เข้าพื้นที่ฝึก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี

โดยจะเคลื่อนย้ายกลับ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และ ขบวนเคลื่อนย้ายที่ 2 ต้นทาง จาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ( ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ) – ถนนมิตรภาพ – ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี – สี่แยกพุทธบาท จังหวัดสระบุรี – เข้าพื้นที่ฝึก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี

กลับตามเส้นทางเดิม ทั้ง 2 ขบวนการเคลื่อนย้าย ในวันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 13.00 น.จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวก