วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีบันทึกสั่งการ ลง 24 มิ.ย.65 ดังนี้ (1.) มอบหมายให้ บก.ปคบ. เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำกัด กับพวกและให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.,ผอ.ศปอส.ตร. เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล, (2.) พงส.บก.ปคบ. ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 32/2565 ลง 20 มิ.ย.65 ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฯ, (3.) จึงให้ บช.น. ภ.1-9 สอท. สั่งการให้ พงส.ในสังกัด ตรวจสอบว่ามีกรณีผู้เสียหายได้มาแจ้งความร้องทุกข์หรือได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วหรือไม่ หากมีให้ สอบสวนปากคำผู้เสียหาย และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ บก.ปคบ.โดยเร็ว เพื่อรวมทำการสอบสวนต่อไป, (4.) ให้แนบไฟล์ส่งผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ police.pct1@gmail.com เพิ่มเติม ส่วนคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ผบก.ปคบ. (รายละเอียดตาม ว.ตร. ที่แนบ), (5.) โดยให้เอกสารถึง บก.ปคบ. ภายในวันที่ 25 ก.ค.65 “บันทุกสั่งการดังกล่าวระบุ”

ล่าสุด วันนี้ (29 มิ.ย.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., ผอ.ศปอส.ตร.ได้มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด ถึง ผบช.น. ภ.1-9 ก. และ สอท. ระบุว่า : (1.) อ้างถึง บันทึกสั่ง ผบ.ตร. ลง 24 มิ.ย.65ท้ายหนังสือ บช.ก. ด่วนที่สุด ที่ 0026.171/093ลง 23 มิ.ย.65 เรื่อง รายงานคดีและขอให้มอบหมายเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี บริษัท ดารุมะ ชูชิ จำกัดกับพวก โดยมอบหมายให้ ผบก.ปคบ. เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์รอง ผบ.ตร.,ผอ.ศปอส.ตร. เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล, (2.) ตามข้อ 1 พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 32/2565ลง 20 มิ.ย.65 ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนฯ จากการสอบสวนพบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมากกระจายอยู่หลายพื้นที่ รวมทั้งมีผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งได้ร้องทุกข์ผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https:/thaipoliceonline.com/ ไว้แล้ว จำนวนหลายราย มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 100 ล้านบาทเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 กรณี สน.,สภ. หรือหน่วยอื่นที่มีอำนาจสอบสวน ได้รับเรื่องผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์แล้ว ให้รีบดำเนินการสอบสวนปากคำผู้เสียหาย จัดทำบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี แล้วให้ส่งบันทึกคำให้การ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดไปยัง บก.ปคบ. โดยเร็ว เพื่อทำการสอบสวนต่อไป โดยให้แนบไฟล์ส่งผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ police._pct1@gmail.com เพิ่มเติม ส่วนคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่อยู่ อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12 แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 ระบุหน้าซองว่า “คดีบริษัท ดารุมะ ชูชิ จำกัด” เมื่อมีการส่งเอกสารข้างต้นแล้วให้ประสานงานไปยังพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ทันที ที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-965-1135 หรือกลุ่มไลน์พนักงานสอบสวน ตาม QR CODE ท้าย ว.ตร.

2.2 กรณีที่ประชาชน,ผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความที่ สน,สภ. หรือ บช.สอท. หรือหน่วยอื่นที่มีอำนาจสอบสวนด้วยตนเอง ให้รีบดำเนินการสอบสวนปากคำผู้เสียหาย จัดทำบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ลงรายงานประจำวัน เกี่ยวกับคดีอาญาและลงบันทึกข้อมูลรายละเอียดในระบบรับแจ้งความออนไลน์ให้เรียบร้อย เพื่อให้ได้เลขแจ้งความออนไลน์ (Case ID) แล้วให้ส่งบั่นทึกคำให้การ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดไปยัง บก.ปคบ. โดยเร็ว เพื่อทำการสอบสวนต่อไปโดยให้แนบไฟล์ส่งผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์police.pct1@gmail.comเติม ส่วนคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ผบก.ปคบ. ตามข้อ 2.1 ระบุหน้าซองว่า “คดี บริษัท ดารุมะ ชูชิ จำกัด”

แต่หากเป็นกรณีประชาชน/ผู้เสียหาย มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่อยู่นอกเขตอำนาจการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเช่นเดียวกันและให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 137/2565ลง 9 เม.ย.64 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน แล้วให้ส่งบันทึกคำให้การพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดไปถึง บก.ปคบ. โดยเร็ว เพื่อทำการสอบสวนต่อไป โดยให้แนบไฟส์ส่งผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ police.pct1@gmail.com เพิ่มเติม ส่วนคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ผบก.ปคบ. ตามที่อยู่ตามข้อ 2.1 ระบุหน้าชองว่า “คดี บริษัท ดารุมะ ชูชิ จำกัด”เมื่อมีการส่งเอกสารข้างต้นแล้วให้ประสานงานไปยังพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-965-1135 หรือ กลุ่มไลน์พนักงานสอบสวน ตาม QR CODE ท้าย ว.ตร. นี้

2.3 ให้ รอง ผบก.น., ภ.จว. รอง ผบก.สอท.1-5 และ รอง ผบก. หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวน (รับผิดชอบงานสอบสวน หรือที่ได้รับมอบหมาย) ตรวจสอบ กำชับ เร่งรัดการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ห้ามปฏิเสธการรับแจ้งความโดยเด็ดขาดการสอบปากคำให้สอบสวนให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและประเด็นที่เกี่ยวข้อง (สามารถดูตัวอย่างประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ได้ตาม QR CODE หรือกลุ่มไลน์พนักงานสอบสวน ท้าย ว.ตร. นี้, 2.4 การส่งบันทึกคำให้การและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น ให้เร่งรัดดำเนินการโดยให้เอกสารถึง บก.ปคบ. ภายในวันที่ 25 ก.ค.65 เพื่อให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาเพียงพอในการสรุปสำนวนการสอบสวนได้ทันภายในระยะเวลาฝากขังผู้ต้องหาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง “คำสั่งดังกล่าวระบุ”