วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า

โครงการพอแล้วดี The Creator ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ในการพัฒนานักธุรกิจไทยภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจ สังคม และโลกในอนาคต จัดกิจกรรม “พอแล้วดี MARKET”

นำเสนอการสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการออกร้านของเหล่า พอแล้วดี The Creator ทั้ง 6 รุ่น จำนวน 18 ร้านค้า อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ที่ผลิตจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติของไทย รวมถึงกระบวนการผลิตที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในบรรยากาศสบายๆ ตามสไลต์พอแล้วดี ระหว่างวันที่ 28 – 30 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ ศิวาเทล เพลินจิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก : พอแล้วดี The Creator สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณกรรณิการ์ กัลยาศิลปิน (แอ้)  โทร 082-156-2945

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล : ข่าว/ภาพ