วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 มีรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคง ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการคาดการณ์ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 3 ล้านคน ซึ่งผลสำรวจชี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะได้คะแนนเสียงสูงสุด ประมาณ 9 แสน-1ล้าน คะแนน มีโอกาสได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 มีรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคง ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการคาดการณ์ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 3 ล้านคน ซึ่งผลสำรวจชี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะได้คะแนนเสียงสูงสุด ประมาณ 9 แสน-1ล้าน คะแนน มีโอกาสได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คะแนนรองลงมา นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประมาณ 700,000 คะแนน, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ประมาณ 500,000 คะแนน, บวก-ลบ, นายสกลธี ภัททิยกุล ประมาณ 500,000 คะแนน, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประมาณ 300,000 คะแนน, น.ต.ศิธา ทิวารี ประมาณ 200,000 คะแนน

สำหรับจำนวนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี 5,519,907 คน แบ่งเป็น ชาย 2,588,027 คนหญิง 2,931,880 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 4,374,131 คน เป็น ชาย 1,996,104 คน หญิง 2478,027 คน ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนี้ได้สรุปก่อนเลือกตั้งเพียง 1 วันมี โดยในอดีตมีความแม่นยำถึง 90 เปอร์เซ็น