ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อการเกษตร และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อเพิ่มจำนวนและพัฒนาสายพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะยังประโยชน์ให้กับพสกนิกรในการอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อการเกษตร และต่อยอดสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิตกระบือ และพระราชทานกระบือให้กับเกษตรกร รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และกองทัพบก เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด ขยายพันธุ์ ตามพระราชประสงค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกร จำนวน 10 ราย ได้เข้ารับพระราชทานกระบือที่ทรงไถ่ชีวิต จำนวน 10 ตัว โดยเข้ารับบัตรประจำตัวสัตว์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง/หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นผู้เชิญบัตรประจำตัวสัตว์

และในลำดับต่อมา พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบกระบือให้กับโรงเรียนควายบ้านหนองตาดั้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหาร (FOOD BANK) และธนาคารควาย,โรงเรียนควาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ควายและการทำนาแบบดั้งเดิม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวนเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหาร และให้ความรู้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีกองพลพัฒนาที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการประสานงาน โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบบัตรประจำตัวสัตว์ จำนวน 6 ตัว ให้กับ พลตรี มานิต ศิริรัตนากูล ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ซึ่งมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง,หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย, พลเอก ศิวะ  ภระมรทัต รองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย และ นายสัตวแพทย์ โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

ในการนี้ นาย พรหมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของสอนศิริฟาร์ม ได้มอบน้ำเชื้อกระบือ จำนวน 100 หลอด ให้กับ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อนำมาพัฒนาและขยายพันธุ์กระบือในโครงการ และ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบของที่ระลึกให้กับ พันตำรวจเอก อเนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม ในฐานะเจ้าของ “ทองอุทัย” พ่อพันธุ์กระบือ ที่มาสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย และอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบยาและเวชภัณฑ์สำหรับกระบือ ให้กับเกษตรกร จำนวน 10ราย รวมทั้งได้ร่วมชมตัวอย่างผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระบือ และร่วมชม พ่อพันธุ์กระบือ “มณีแดง” จากสอนศิริฟาร์ม