ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) คาดการณ์ธุรกิจธนาคารยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วท่ามกลางเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวพร้อมรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบประกาศรับบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงร่วมงานเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเติมเต็มประสิทธิภาพการดำเนินงานพร้อมมุ่งยกระดับการบริการทางการเงินที่เป็นเลิศ

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19 ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมาธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยยังคงมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีการเติบโตที่เร็วที่สุดในประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบส่งผลให้ธนาคารมีการขยายงานและต้องการผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) และเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RM) เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงขอเชิญชวนทุกคนที่รักงานบริการชอบความท้าทายมองหาความสำเร็จในสายงานธนาคารมาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
โทร. 02-697-5300 ต่อ 2228 / 2220 หรือ 080-088-5082 อีเมลrecruitment@tcrbank.com / saranya.s@tcrbank.com