ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) โดย นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จำนวนกว่า 1,700 ล้านบาท แก่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) โดยนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางนาตยา ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบริหาร โดยบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ซึ่งมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อในครั้งนี้ประกอบด้วย สินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว โดยนำไปใช้เพื่อขยายสาขาใหม่อีก 2 แห่ง ได้แก่ สาขา จ.กาญจนบุรี และสาขา จ.บุรีรัมย์

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง โดยพร้อมเป็นพันธมิตรเคียงข้าง มอบแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้าธุรกิจนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

: ภาพ (จากซ้าย)
• นาตยา ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
• อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) •อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทีเอ็มบีธนชาต
• วรพล สวัสดิ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต