“พล.ต.อ.สุวัฒน์” ผบ.ตร. ประธานพิธีมอบทุน 2 ประเภท ให้ทายาทตำรวจกล้า ผู้สละชีพ – ทุพพลภาพ ในหน้าที่ 83 ราย ให้ทุนลูกตำรวจประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 2,200 ราย ทั่วประเทศ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2565 โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับมอบทุนการศึกษาในวันนี้ ในประเภททุนการศึกษามอบให้กับบุตรข้าราชการตํารวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ และประเภททุนการศึกษาบุตร ข้าราชการตํารวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวม 2,283 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 10,750,000 บาท โดยมีบุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และบาดเจ็บฯ เดินทางมารับทุนด้วยตัวเอง 73 ราย จากผู้ได้รับทุน 83 ราย ส่วนประเภททุนการศึกษาบุตร ข้าราชการตํารวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้แทนกองบัญชาการต่างๆเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบต่อแก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดต่อไป

โครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ

อย่างไรก็ตามในปี 2565 สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ 4 ประเภททุนการศึกษา รวมเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท จำแนกแต่ละประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตํารวจ ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีนี้พิจารณาจากข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ในห้วงตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2560 และระหว่าง 1 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบัน ทุนละ 50,000 บาท สำหรับทายาทที่อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และอยู่ระหว่างการศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ปีนี้บุตรข้าราชการตำรวจผ่านการพิจารณา 83 ราย อาทิ บุตรสาว ของ ด.ต.อนุสรณ์ มะโนเล็ก ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร (ยศขณะปฏิบัติหน้าที่) ที่เสียชีวิตจากเหตุรถเก๋งพุ่งชนด่านตรวจ ในปี 2559, บุตรชาย ของ พ.ต.ต.พิบูลย์พัน สุขุมานนท์ สว.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ (ยศขณะปฏิบัติหน้าที่) ที่เสียชีวิตจากการถูกยิง ในระหว่างปะทะ ไล่ล่าคนร้ายขบวนการยาเสพติด เมื่อปลายปี 2564 และบุตรชาย ของ ด.ต.อนันต์ มีแสง ผบ.หมู่ กก.6 กองบังคับการปราบปราม (ยศขณะปฏิบัติหน้าที่) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ล่ามือปืนรายสำคัญของภาคใต้ เมื่อเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้น

ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตํารวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับทายาทที่อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และอยู่ระหว่างการศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี มีเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 ไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 2,200 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยในปีนี้คัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจจาก 32 หน่วย พบว่าบุตรข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้รับทุนมากที่สุด 329 ทุน รองลงมาสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชานแดน 282 ทุน และตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 272 ทุน ฯลฯ, ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ หรือ อนุปริญญา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปี ) จำนวน 20 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยแบ่งจ่ายปีละ 25,000 บาท โดยมีเงื่อนไขด้านผลการเรียน

และประเภทที่ 4 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ เรียนดี ระดับอุดมศึกษา มีทั้งทุนต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 40 ทุน ทุนละ 160,000 บาท และทุนต่อเนื่อง 6 ปี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 240,000 บาท ซึ่งสมาคมแม่บ้านตำรวจ แบ่งย่อยทุนประเภทนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มสาขาหรือคณะ ด้านแพทย์ สาธารณสุข, กลุ่มสาขา หรือคณะ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขา หรือคณะ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ บริหาร เศรษฐศาสตร์ โดยกลุ่มนี้มีเงื่อนไขเรื่องผลการเรียนเช่นกัน

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ได้ให้โอวาท แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่ได้รับทุนฯ ก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด–19