“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การประท้วงของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” จากกรณีการประท้วงของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดการเลือกตั้งภายในปีนี้ (ปี 2561) และจะมีการจัดชุมนุมใหญ่ขึ้นอีกครั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับหลายฝ่าย เกรงว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง
เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,163 คน ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี การประท้วงของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

อันดับ 1 การประท้วงเป็นสิทธิสามารถทำได้ ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม 49.43%
อันดับ 2 เรียกร้องอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว 24.33%
อันดับ 3 ต้องไม่สร้างความวุ่นวาย ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 22.43%
อันดับ 4 ต้องการประท้วงรัฐบาลที่ต้องการสืบทอดอำนาจ 16.35%
อันดับ 5 มีออกมาให้เห็นเป็นระยะ ขอให้ทุกคนใจเย็น มีสติ ไม่วู่วาม 12.55%

2. จากข้อเรียกร้องที่อยากให้มีการเลือกตั้งในปีนี้ (ปี 2561) ประชาชนคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่?

อันดับ 1 เป็นไปไม่ได้ 37.66%
เพราะ นายกฯ ประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้า ยังมีการแก้ไขกฎหมายอยู่ ยังไม่ได้ปลดล็อคพรรคการเมือง อาจ
เตรียมการเลือกตั้งไม่ทัน ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 33.71%
เพราะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ต้องรอดูผลการเจรจา ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ฯลฯ
อันดับ 3 เป็นไปได้ 28.63%
เพราะ มีการประท้วงเป็นระยะ สร้างความกดดันต่อรัฐบาล ประชาชนอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว นายกฯ เคยประกาศ
ว่าจะมีเลือกตั้งในปี 61 ฯลฯ

3. ประชาชนคิดว่าการประท้วงครั้งนี้เป็นสิทธิที่สามารถทำได้หรือไม่?

อันดับ 1 ทำได้ 70.85%
เพราะ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เป็นสิทธิที่จะออกมาเรียกร้อง เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยต้องไม่สร้าง
ความเดือดร้อนวุ่นวาย ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 22.27%
เพราะ ควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ยังไม่รู้จุดประสงค์ที่ชัดเจนของกลุ่มที่เคลื่อนไหว อาจสร้างความวุ่นวายให้กับ
บ้านเมือง ฯลฯ
อันดับ 3 ทำไม่ได้ 6.88%
เพราะ บ้านเมืองยังอยู่ภายใต้การทำรัฐประหาร มี คสช. ควบคุม มีกฎหมายห้ามชุมนุมประท้วง ฯลฯ

4. ประชาชนคิดว่าการประท้วงครั้งนี้จะก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่?
อันดับ 1 ไม่วุ่นวาย 43.94%
เพราะ รัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้ มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแล เป็นการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ไม่รุนแรง อยู่ในพื้นที่ที่
กำหนด ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 34.05%
เพราะ ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่รู้ความเคลื่อนไหว อาจเกิดเหตุหรือไม่ก็ได้ ต้องดูสถานการณ์ก่อน ฯลฯ
อันดับ 3 วุ่นวาย 22.01%
เพราะ อาจมีผู้ไม่หวังดีมือที่สามเข้ามาสร้างสถานการณ์ เป็นประเด็นที่กำลังร้อนแรง อาจเกิดการโจมตีกันไปมา ฯลฯ

5. ประชาชนเห็นด้วยกับการประท้วงครั้งนี้หรือไม่?

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย 52.01%
เพราะ ควรใช้วิธีการที่สันติ แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อาจได้ไม่คุ้มเสีย รัฐบาลต้องดำเนินการตามโรดแมป กระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศชาติ ฯลฯ
อันดับ 2 เห็นด้วย 47.99%
เพราะ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ประชาชนได้ออกเสียง ใช้สิทธิของตนเอง ฯลฯ

6. ความในใจที่อยากบอก “ผู้ประท้วง” คือ

อันดับ 1 อยากให้ชุมนุมอย่างสงบ อยู่ในขอบเขต มีสติ 55.78%
อันดับ 2 เห็นแก่ส่วนร่วม ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 31.16%
อันดับ 3 ควรใช้วิธีการเจรจา ยื่นหนังสือ ส่งตัวแทนพูดคุย 21.61%

7. ความในใจที่อยากบอก “พล.อ.ประยุทธ์” ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. คือ

อันดับ 1 อยากให้ชุมนุมอย่างสงบ อยู่ในขอบเขต มีสติ 55.78%
อันดับ 2 เห็นแก่ส่วนรวม ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 31.16%
อันดับ 3 ควรใช้วิธีการเจรจา ยื่นหนังสือ ส่งตัวแทนพูดคุย 21.61%
อันดับ 1 ฟังเสียงของประชาชน เปิดกว้าง ให้อิสระทางความคิด 44.35%
อันดับ 2 ก าหนดการเลือกตั้งให้ชัดเจน ท าตามโรดแมปที่ประกาศไว้ 34.35%
อันดับ 3 เร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม 27.39%