พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้  กล่าวถึง แนวโน้ม ผลการเลือกตั้งประเทศมาเลเซียอาจเปลี่ยนขั้วรัฐบาล อาจจะส่งผลต่อการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ตนไม่ห่วงผลการเลือกตั้งมาเลเซีย แม้อาจจะเปลี่ยนขั้วรัฐบาล

“เบื้องต้นคณะพูดคุยฝ่ายไทยต้องสงวนท่าที  รอติดตามสถานการณ์และผลให้ชัดเจนว่าพรรคใดจะได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาล  เพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการเมือง  ทั้งนี้มั่นใจไม่ว่าจะเป็นพรรคใดเข้ามาบริหารประเทศ ก็จะไม่กระทบต่อการพูดคุยสันติสุขฯ  ไม่กระทบโรดแม็พเพราะถือเป็นนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งทุกพรรครัฐบาลที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ต้องให้การสนับสนุนตามหลักสากลในแนวทางสันติวิธี  เพราะปัจจุบันทั่วโลกได้เข้าสู่โหมดสันติภาพ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนอย่ากังวลหรือคาดการณ์ล่วงหน้า  เพราะ สันติวิธี ถือเป็นแนวทางที่ต้องดำรงอยู่ และดำเนินต่อไป ” พล.อ.อักษรา กล่าว

พล.อ.อักษรา กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการใช้พื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่นำร่องเซฟตี้โซนหรือพื้นที่ปลอดภัยนั้น ต้องประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ไปอีก 6 เดือน ว่าสามารถลดเหตุ ลดบาดเจ็บ ลดจำนวนการสูญเสียได้หรือไม่ หากประสบความสำเร็จ ก็เตรียมที่จะกำหนดพื้นที่ปลอดภัยอื่นต่อไป แต่หากเกิดเหตุที่เจาะไอร้อง ก็ต้องประเมินสถานการณ์ ทบทวนแนวทาง แก้ไขก่อนขยายไปพื้นที่อื่น