ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดย นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสายประกันภัยธนกิจ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 2,200,000 บาท ให้แก่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในแคมเปญ “Fighting Cancer” โดยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงตลอดปี 2564 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ โดยมี ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนฯ รับมอบ