เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรองประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม หารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ วิสามัญครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้ถูกลดอันดับการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จากทางการสหรัฐฯ ลงเป็นอันดับประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) โดยมีข้อสังเกตในเรื่องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจังในทุกภาคส่วน ปัญหาการบังคับใช้แรงงานและแรงงานข้ามชาติซึ่งเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงภาคการประมง รวมทั้งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามที่ทราบแล้ว นั้น ในกรณีดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการบังคับใช้แรงงานในภาคการประมง โดยมีตนเป็นประธานคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการประมง เพื่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่ง กรณีดังกล่าว พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการ   ตำรวจแห่งชาติ,ผู้อำนวยการ ศพดส.ตร. และตนเข้ามาแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยเร่งด่วนได้เน้นย้ำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี และท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นคณะทำงานด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตามการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีเป้าหมายอยู่ที่การทำประมงไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ถ้าทำประมงถูกกฎหมายก็เป็นไปตามวิถีชีวิตปกติ เป็นการแยกน้ำเสียออกจากน้ำดี และจะดำเนินการเฉพาะน้ำเสียเท่านั้น ไม่ให้มาปนกับน้ำดี

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้ความมั่นใจกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ว่า “เข้ามาในหน้าที่เพื่อทำงาน ในการด้านบังใช้กฎหมายที่ผ่านมาในห้วง 1 เดือน มีการดำเนินการจับกุมดำเนินคดีที่ผิดกฎหมายหลายราย เช่น กรณีเรือสัญชาติมาเลเซีย แต่ชักธงอินโดนีเซีย 5 ลำ ที่สงขลา อยู่ระหว่างขยายผล หากมีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดี ส่วนกรณีเรือขอซ่อม ของดใช้ และได้รับอนุญาตให้ปิด VMS 620 ลำ ซึ่งต้องแจ้งจุดจอดให้กับเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อไปตรวจดูก็พบว่ามีบางลำไม่ได้ทำตามกฎกติกา เช่นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งตอนนี้ลามมาถึงจังหวัดสมุทรสาครแล้ว และไม่ใช่เฉพาะเจ้าของเรือ แต่จะเลยไปถึงแพปลา โรงงานที่รับซื้อ

รวมทั้งประเด็นเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ ได้รับรายงานว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2563-2564) มีลูกเรือตกน้ำ มากถึง 230 คน จะส่งตำรวจไปดูเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องที่สังคมสนใจ แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ล้วนมีครอบครัว เราต้องดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในวันนี้ จึงได้มาร่วมประชุมหารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อขอความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สมาคมผนึกกำลังกับภาครัฐในการต่อต้านประมง IUU” ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน     ได้ทราบถึงการดำเนินการและการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการประมงดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบถึงลักษณะการทำประมงที่เป็นความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว   สามารถแจ้งข้อมูลมายัง ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) โดยตรง ช่องทางสายด่วน ๑๕๙๙ หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  https://www.facebook.com/antihumantraffickingpolice เพื่อแจ้งเบาะแสในการปราบปรามการกระทำผิดต่อไป