ที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมี มีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงดีอี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมนายกฯเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการสำคัญของกระทรวงดิจิทัลฯ เช่น โครงการ Digital Park Thailand พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อาณาจักรใหม่ของกลุ่มเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล และการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ความเร็วสูงเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Data Center สถานีเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อตรง Gateway จากทั่วโลก

การจัดแสดงนวัตกรรม Big Data analytic Sandboxes by CAT ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์การกรองข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดแสดงศูนย์ประสานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย และ โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

นอกจากนี้นายกฯได้ชิม ข้าวเหนียวควายลุย ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณจากจังหวัดชัยนาท ซึ่งเลือนหายไปนานและกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการเน็ตประชารัฐ พร้อมกันนี้นายกฯยังได้รับมอบของที่ระลึก

จากนั้น นายกฯเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเปิดการประชุมว่า “ดีใจที่ได้มาวันนี้ ได้มีโอกาสพบปะกับข้าราชการระดับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ ในสถานที่ที่โอ่โถงเก่าแก่ ทุกอย่าง ในอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์ทำไว้ได้ดี มีอยู่เยอะ วันนี้เราต้องสร้างประวัติศาสตร์ของเรา เพราะจะเป็นประวัติศาสตร์ในวันหน้า ในเรื่องการพัฒนาระบบราชการตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ นี่คือการสร้างประวัติศาสตร์ ดังนั้น จะต้องสร้างประวัติที่ดีงาม และขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำงานด้วยดีมาตลอดเกือบ 4 ปี”