เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “ซื่อสัตย์” จำนวน 6,000 ซอง จาก คุณสมชนก เตชะเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้มีความประสงค์มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค สนับสนุนภารกิจเพื่อการให้บริการประชาชนแก่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 2981 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่