ธอส. ประกาศ Application GHB ALL สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

113

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งกรณีที่เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ระบบ Application : GHB ALL ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบพบว่าเกิดจากปัญหาทางเทคนิคภายหลังธนาคารพัฒนาระบบการใช้งานนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 0.11 น. ของวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 Application : GHB ALL สามารถกลับมาให้บริการลูกค้าได้ตามปกติแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th