เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่งการ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรมของหน่วยงานในสังกัด ตร. และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึง รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า,ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า,ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า,ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏหรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น “Tk Tok” “Facebook””Twitter” “Instagam” กรณีการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ตร. หรือ กรณีข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยปรากฎหรือมีการผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร. โดยรวม
ดังนั้น เพื่อมีให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร. ในการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ตร.และเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม จึงให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ ดังนี้

1.) กรณีการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่ ผบช. หรือ ผบก. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในปกครองปฏิบัติ ที่ไม่เป็นตามกฎระเบียบ ข้อสั่งการที่ ตร.ได้เคยสั่งการไว้หรือเป็นการเพิ่มภาระงานนอกเหนือจากหน้าที่ปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและความรู้สึกของประชาชน ให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนแล้วเสนอขอรับความเห็นชอบในการปฏิบัติจาก ตร. ตามสายงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

2.) กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัด มิให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นต่างๆหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่หมาะสม อันเป็นการไม่รักษาระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับขั้น เอาใจใส่สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรม หรือกรณีข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นต่างๆหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร. โดยให้ ผู้บังคับบัญชา พิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดและผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 ภายในอำนาจหน้าที่โดยเร็ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด “คำสั่งดังกล่าวระบุ”

มีรายงานว่า สาเหตุ ที่ ผบ.ตร.ที่มีคำสั่งดังกล่าว สาเหตุมาจาก เฟซบุ๊กที่ชื่อว่า “พระจันทร์ ลายกระต่าย” ซึ่งไม่เปิดเผยตัวตน แต่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของตำรวจชั้นผู้น้อย ได้โพสต์วิดีโอคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองภูเก็ต ขี่รถจักรยานยนต์ โดยตำรวจอีกนายหนึ่งถือธงญี่ปุ่นคำว่า POLICE ตัวโตๆ พร้อมข้อความ สภ.เมืองภูเก็ต และหมายเลขโทรศัพท์ ระบุว่า “หลีกหน่อยตำรวจมาาาาาา ว.4 ว.10 สายตรวจ 20 และจักรยานยนต์ ถือป้ายเหล็กธงซามูไรไปถ่ายรูป นโยบายนี้ภาค 1 สอบผ่าน ภาค 8 สานต่อครับ”

นอกจากนี้ยังมีอีกคลิปหนึ่งที่ตำรวจสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ โดยคนซ้อนถือธงญี่ปุ่นเช่นกัน ระบุข้อความว่า “สงสารสายตรวจ สงสารผู้ปฏิบัติ ตำรวจภาค 1 หมดเวรและกรรม ส่งให้ตำรวจภาค 8 รับไม้สานต่อ ตำรวจหรือประชาชนได้ประโยชน์อะไรกับนโยบายพิลึกพิลั่นนี้ครับ #อีกไม่นานปักกลดต้องมา” วีดีโอคลิปดังกล่าว กลายเป็นที่วิจารณ์ของชาวเน็ตว่า กิจกรรมดังกล่าวทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจแย่ลง คนที่คิดนโยบายทำได้แค่นี้เหรอ เหมือนตัวตลก ทุเรศจนไม่กล้าแชร์ ประชาชนได้ดูตัวตลกบนท้องถนน และได้รับรู้ว่าองค์กรมีระดับผู้บริหารที่ความคิดเป็นเลิศจริงๆ นโยบายนายไม่ได้ถือ นายนั่งห้องแอร์ องค์กรนี้เริ่มตลกขึ้นทุกวัน นึกว่าร้านทาโกะยากิ