วันที่ 24 ตุลาคม 2564 นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 SINOVAC และเข็มที่ 2 AstraZeneca สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และมีที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ (24 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้จองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

สำหรับผู้ประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ทาง LINE OA วัคซีนสำนักอนามัย หรือสแกน QR CODE ในภาพ จากนั้นเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกเข้ารับวัคซีน ดังนี้ 1. ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 28 – 30 ต.ค. 64 และ 2. ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ เอสซีจี SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 64 โดยแบ่งเป็น 4 รอบเวลา ได้แก่ เวลา 08.00 – 10.00 น. เวลา 10.00 – 12.00 น. เวลา 12.00 – 14.00 น. และเวลา 14.00 – 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 0 2203 2883