วันที่ 18 ต.ค.64 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร.มีวิทยุด่วนที่สุดลงวันที่ 18 ต.ค.64 ถึง ผบช.น ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.7 และ บช.ก.และ บก.ทล. ด้วยปรากฎข้อมูลว่า สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาชิกได้กำหนด จัดกิจกรรม Truck Power เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง ในวันอังคาร 19 ต.ค.64 เวลา 09.00-16.00น.คาดว่าจะมีรถบรรทุกมาร่วมกิจกรรมจำนวนหลายคัน ในถนน 6 สายหลัก คือ ถ.พระรามสอง เชื่อมต่อกาญจนาภิเษก(ไม่เข้าเขตกรุงเทพฯ), ถ.บรมราชชนนี -​กาญจนาภิเษก, ถ.สายเอเชีย เชื่อมต่อบางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา (ไม่เข้าเขตกรุงเทพฯ), ถ.บางนาตราด เชื่อมต่อกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก (บางพลี) จว.สมุทรปราการ,ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เชื่อมต่อ ถ.หมายเลข 7 มอเตอร์เวย์แหลมฉบัง (ไม่เข้าเขตกรุงเทพฯ), ถ.รองเมือง จว.อุบลราชธานี, ถ.มิตรภาพ อ.แก่งคอย จว.สระบุรี – ถ.เลี่ยงเมืองสระบุรี – ถ.พหลโยธิน อ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และไม่ให้ มีผลกระทบต่อประชาชน จึงสั่งการให้ บก.ทล. ประสานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมจะต้องไม่กระทบกับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนและต้องไม่มีการกระทำผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง, ให้ บก.ทล. และ สน /สภ. ในพื้นที่จัดกิจกรรม จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการ จราจรในเส้นทางที่ มีการจัดกิจกรรมให้การจราจรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย กรณีเกิดการจราจรติดขัดหรือหนาแน่นหรือมีการปิดการจราจร ให้เร่งระบายรถของประชาชนออกไปใช้เส้นทางเลี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้ามาใช้เส้นทางที่จัดกิจกรรม

ทั้งนี้ ให้ บก.ทล.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการอำนวยการจราจร โดยให้ สน/สภ. ในพื้นที่จัดกิจกรรม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ,กรณีพบการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ พร้อมให้รายงานสถานการณ์การจัดกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง