แอดบนเมนู

apichai fm91

210 โพสต์
0 ความคิดเห็น

กทม. เข้ม!!! ตรวจสอบสถานบริการ สถานบันเทิง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร กำชับให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย ของ ศบค.กทม. ซึ่งมีสำนักเทศกิจเป็นเลขานุการฯ ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง โดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...

เลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้า ‘ตลาดนัดจตุจักร’ ลดความเสี่ยง ‘โควิด-19’

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2564 กำหนดมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร ดังนี้ (1.) ให้ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวรสามารถทำการค้าในวันธรรมดาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม คือ ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ประกอบกิจการค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา 18.00 น., (2.)...

กทม. เตือนลูกหลานใส่ใจเฝ้าระวัง ‘ผู้สูงอายุ’

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปีจะเวียนมาอีกครั้ง กรุงเทพมหานคร ตระหนักดีว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติมาโดยตลอด ลูกหลานและคนในครอบครัวจึงสมควรที่จะตอบแทนคุณงามความดีให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครอง มีสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี...

ตำรวจ-ปชช. เข้าคิวรอตรวจโควิด-19 แน่น รพ.ตำรวจ

วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ( สนง.ก.ตร.) และกองทะเบียนประวัติอาชญากรฯ ตร. และตำรวจปฏิบัติหน้าที่พื้นที่เสี่ยงมาติดต่อขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.พยาบาลตำรวจ เป็นจำนวนมาก หลังมีรายว่า มีข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบางส่วนเข้ามาติดต่อรอขอรับการตรวจหาเชื้อเช่นกัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนโรค หากเป็นกลุ่มเสี่ยงจริง...

“สมาคมเพื่อนโรคไตฯ” เตือนภัยใกล้ตัวจาก ขนมขบเคี้ยว หวั่นเด็กไทยเป็นโรคไต ก่อนวัยอันควร

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ซอยวัฒนโยธิน (ราชวิถี7) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์รายงานว่า นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเต็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และมูนิธิเพื่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการติดตามปริมาณโซเดียมในอาหารพร้อมบริโภคและกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการรณรงค์ลดเค็ม...

apichai fm91

210 โพสต์
0 ความคิดเห็น