แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก TMB Analytics

TMB Analytics

TMB Analytics ประเมินสินค้าส่งออกแนวโน้มดีขึ้นในครึ่งปีหลัง 2563

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินทิศทางการส่งออกสินค้าในครึ่งปีหลัง 2563 จะฟื้นตัวจากกลุ่มสินค้าอาหาร อาหารสัตว์ ผักผลไม้ ยารักษาโรค และเครื่องมือแพทย์ เครื่องดื่ม พลังงาน เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน สินค้าอุปโภค เครื่องจักรกล สินค้าเกษตร ซึ่งมีสัดส่วน 3 ใน...

พิษโควิดกดดอกเบี้ยต่ำ ทำผู้ออมรายย่อยรายได้หด เหตุกองเงินในออมทรัพย์ แนะโยกเงินไปบัญชีดอกเบี้ยพิเศษ

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบีหรือ TMB Analytics (ทีเอ็มบีอนาลิติกส์) เผยยอดเงินฝากบุคคลธรรมดาธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นกว่า6 แสนล้านบาทในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 เหตุผู้ออมรายย่อยกังวลสถานการณ์โควิดโดยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้นถึง 16% ยอดอยู่ที่ 5.1 ล้านล้านบาทขยับสัดส่วนออมทรัพย์สูงขึ้นเป็น 63% ทั้งที่อัตราดอกเบี้ยแค่ 0.25% และในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลงได้อีกส่งผลกระทบต่อรายได้ผู้ออมมากขึ้นทั้งนี้หากผู้ออมรายย่อยโยกเงินจากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปไปบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษคาดว่าจะทำให้รายได้ของผู้ฝากเงินออมทรัพย์รายย่อยทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นจาก 12.7 พันล้านบาทเป็น 66.2 พันล้านบาทภายในเวลา 1 ปีวิกฤตโควิดดันยอดเงินฝาก ธพ.เติบโตในอัตราเร่งสวนทางดอกเบี้ยลดต่ำแม้ว่าในปัจจุบันการออมเงินมีให้เลือกหลายรูปแบบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ยังคงมีบทบาทสูงโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเสี่ยงดังเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กดดันเศรษฐกิจทั่วโลกให้เข้าสู่ภาวะถดถอยจนถึงขณะนี้เงินฝากมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราเร่งโดยเฉพาะเงินฝากบุคคลธรรมดาเพิ่มจาก 7.5 ล้านล้านบาทณสิ้นปี 2562 เป็น 8.1 ล้านล้านบาทณพฤษภาคม 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึง 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2560-2562 ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4 % ต่อปีซึ่งสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับลดลงทั้งนี้เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง 16% จากสิ้นปี 2562 ทำให้สัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์ขยับขึ้นจาก 59% เป็น 63% (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยณมิถุนายน 0.25%) ขณะที่เงินฝากประจำมีสัดส่วนลดลงเหลือ 36% (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยณมิถุนายน 0.44%)แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องกดดอกเบี้ยออมทรัพย์เหลือ 0.25% คาดกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ในช่วงที่เหลือของปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารขนาดใหญ่ลดลงเหลือ 0.25% โดยยังมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมได้อีกในอนาคตหากมีปัจจัยกดดันให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าคาดไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการระบาดของโควิดรอบสองหรือเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าคาดส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มปรับลดลงได้อีกแม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ 0.5% ก็ตามจากแรงกดดันสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง (สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 108.64%) ตามการเพิ่มขึ้นของเงินฝากในอัตราเร่งขณะที่ปริมาณสินเชื่อชะลอลง แนะสร้างรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 5 เท่าหากโยกเงินจากออมทรัพย์ไปบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หากผู้ออมให้น้ำหนักเรื่องสภาพคล่องและรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำหรือมีความรู้สึกอุ่นใจที่เก็บเงินสดไว้รวมทั้งมีความมั่นใจจากการได้รับความคุ้มครองเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากส่งผลให้การเลือกออมโดยฝากเงินกับธนาคารก็ยังตอบโจทย์ผู้ออมได้ดีโดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ณมิถุนายนเฉลี่ยที่ 0.25% เงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยที่ 0.48% นอกจากนี้บางธนาคารยังมีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยสูงเช่นอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไปถึง 5 เท่าคืออยู่ระดับราว 1.3% อย่างไรก็ดีเงินฝากกลุ่มนี้มักมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ฝากต้องนำมาพิจารณาเช่นต้องมียอดเงินฝากคงค้างตามที่กำหนดหรือต้องมีผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคารร่วมด้วยทั้งนี้จากฐานผู้ฝากเงินรายย่อยทั้งหมด 95.8 ล้านบัญชีเป็นบัญชีออมทรัพย์ 86.1 ล้านบัญชีหรือคิดเป็น 90% หากผู้ออมโยกเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ที่รับดอกเบี้ยแค่ 0.25% ไปยังบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษที่ให้อัตราดอกเบี้ยราว 1.3% พบว่ารายได้ดอกเบี้ยของผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นจาก 12.7 พันล้านบาทเป็น 66.2 พันล้านบาทภายใน 1 ปีอย่างไรก็ดีผู้ออมที่อยากจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ของภาครัฐที่มีความเสี่ยงต่ำได้แก่พันธบัตรรัฐบาลที่ให้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกันเงินฝากโดยพันธบัตรรัฐบาล 1 ปีอยู่ที่ 0.5% และพันธบัตรรัฐบาล 5 ปีอยู่ที่ 0.87% นับเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ออมที่เน้นสภาพคล่องสูงและระดับความเสี่ยงต่ำที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเงินฝาก

ภาคธุรกิจและการจ้างงานไทยจะฟื้นอย่างไร… หลังคลายล็อกดาวน์โควิด-19

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics (ทีเอ็มบี อนาลิติกส์) ประเมินการฟื้นของธุรกิจหลังปลดล็อกโควิด-19 ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่1).”ฟื้นแบบ V-Shape” เป็นกลุ่มสินค้าจำเป็นและพึ่งพิงตลาดในประเทศ2) .”ฟื้นแบบ U-Shape” เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลดีจากการทยอยปลดล็อกดาวน์ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ซึ่งธุรกิจที่ฟื้นตัวทั้งแบบ V และ U มีสัดส่วนจ้างงานกว่า...

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics (ทีเอ็มบี อนาลิติกส์) เผยในช่วง 2-3 ปี e-commerce

ได้เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในไทยและในต่างประเทศ ยิ่งในช่วงเกิดการระบาดของโควิด 19 เช่นนี้พบว่ายอดซื้อของออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นสูงอย่างมากในหลายหมวดสินค้า เพราะความจำเป็นที่ประชาชนทั่วไปต้องอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น คำถามที่น่าสนใจ คือ e-commerce ได้เข้ามามีบทบาทมากเพียงใดในการช่วยพยุงการบริโภคและเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงวิกฤตเช่นนี้และมีโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจอย่างไร ทั้งนี้ e-commerce เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม แต่ในบทวิเคราะห์นี้จะครอบคลุมเฉพาะ e-commerce ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น สำรวจพฤติกรรมซื้อขายสินค้าของผู้บริโภคบนระบบออนไลน์ในช่วงโรคระบาดในการพิจารณาถึงบทบาทของ e-commerce ในช่วงวิกฤตก็อาจต้องพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ คือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้การซื้อสินค้าบริการผ่านช่องออนไลน์มากขึ้น ยอดสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่เติบโตขึ้น และสัดส่วนโครงสร้างต่อเศรษฐกิจเนื่องจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว...

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ชี้ตลาดส่งออกทุเรียนไทยปีนี้ทะลุ 50,000 ล้านบาท แนะรัฐหนุนเร่งให้ธุรกิจไทยแกร่งรับการเติบโตในอนาคต

ท่ามกลางสถานการณ์ส่งออกไทยที่หดตัวในปีนี้  แต่ยังพบว่าการส่งออกทุเรียนของไทยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 37.3% ทำให้ครองแชมป์ส่งออกทุเรียนมากที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าส่งออกมากถึง 46,823 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ แน่นอนว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทยและเป็นอันดับ 1 ในการนำเข้าทุเรียนทั้งโลก มีสัดส่วนถึง 65% รองลงมาเป็นเวียดนาม ฮ่องกง ตามลำดับ แต่ในความเป็นจริงทั้งเวียดนามและฮ่องกงล้วนมีการส่งออกต่อไปจีนทั้งสิ้น ซึ่งหมายความว่าทุเรียนที่ไทยส่งออกไป โดยเฉพาะทุเรียนสดมีปลายทางเป็นตลาดจีน...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

“ทนายนกเขา” ประกาศเจราจากับ ‘นายกฯ ตู่’ คนเดียวเท่านั้น

เมื่อเวลา 1600 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ขบวนของกลุ่มประชาชนคนไทย ที่นำโดยนายนิติธร ล้ำเหลือ ภายหลังขบวนถูกสกัดด้วยด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนบริเวณแยกนางเลิ้ง ภายหลังจากรอคำตอบประมาณ 1 ชม. ยังไม่มีคำตอบ นายนิติธร ได้ขึ้นรถขยายเสียง ประกาศว่าจะนำขบวนรถเดินหน้าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลบออกไปไม่อยากให้เกิดความรุนแรง จนมีการเจรจาอีกรอบ

กิจกรรมคูลๆ อยู่บ้านยังไงให้มีอินเนอร์ กับแคมเปญ Duchess x MisterRobot Brand of The Day สนุกกับชีวิต ชิค และ ชิล แบบ 2 in1

ตอบรับกับกระแสที่ต้องการเสริมสร้างไลฟ์สไตล์ชิคแอนด์ชิลล์ของตัวเองให้กลับมาสุดคูลดังเดิม ดัชเชส (Duchess) ผู้ผลิตกาแฟ นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟทุกชนิด ควงแขน มิสเตอร์โรบอท MisterRobot แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำที่มาพร้อมนวัตกรรมอันโดดเด่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ผุดไอเดียเฉลิมฉลองแคมเปญในช่วงกลางปีกับ Shopee 7.7 Non-Stop Free Shiping Sale ให้คนไทยอยู่บ้านแบบมีสไตล์ ชิล และชิค ได้แบบไม่จำเจ กับไอเท็มที่จัดมาเสิร์ฟให้เหล่าสายคอนเท้นต์เต็มอิ่มในช่วงเวลาพิเศษในแคมเปญ Duchess...

EXIM BANK กับ SME D Bank พบปะหารือแนวทางสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการไทย

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ถึงแนวทางขยายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการไทย ณ SME D Bank...