แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

e-Filing V.3 หนึ่งในนวัตกรรมเพื่อประชาชนของสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบ e-Filing Version 3 เพื่อยื่น-ส่งและรับคำคู่ความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนคดีแพ่งได้รับการตอบรับที่ดีมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแวดวงนักกฎหมายพร้อมเตรียมต่อยอดพัฒนาระบบให้ครอบคลุมถึงคดีอาญาและคดีในศาลชำนาญพิเศษรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกรมบังคับคดีหลังจากศาลมีคำพิพากษาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดให้บริการระบบการยื่น-ส่งและรับคำคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling Version 3 ) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีอัตราการใช้ระบบโดยการยื่นฟ้องเพิ่มขึ้นมากกว่า 892 % จากเดิมในเดือนมกราคมมีการยื่นฟ้องผ่านระบบเพียง 3,799 คดีแต่ในเดือนที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม) มีคดีฟ้องผ่านระบบมากถึง 33,887 คดีมีคดียื่นฟ้องผ่านระบบแล้วกว่า 151,144 คดีและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีทนายความทั่วประเทศขึ้นทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 10,000 ราย ระบบ e-Filing Version 3 เป็นทางเลือกใหม่ที่ให้ทนายความสามารถยื่นคำฟ้องคำร้องขอได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลผ่านช่องทางhttps://efiling3.coj.go.th/eFiling/ทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การขอคัดถ่ายและดูเอกสารสำนวนคดีต่างๆได้ส่วนเจ้าหน้าที่ศาลก็สามารถตรวจสอบเอกสารยื่นคำฟ้องคำร้องพร้อมให้ความเห็นในระบบรวมถึงผู้พิพากษาก็สามารถพิจารณาสั่งคำฟ้องคำร้องผ่านระบบได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้คู่ความยังสามารถติดตามคดีได้ตลอด 24 ชั่วโมงสนับสนุนให้ระบบยุติธรรมของประเทศมีความทันสมัยและเป็นสากลสอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนในปัจจุบัน นายสราวุธกล่าวต่อไปอีกว่าระบบ e-Filling Version 3 เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากธนาคารกรุงไทยในการพัฒนา Platform การให้บริการด้านการเงินด้วยการนำ Digital Banking มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการระบบงานe-Filling Version 3 ในการชำระค่าธรรมเนียมศาลต่างๆได้ตลอด24 ชั่วโมง

เลขาศาลฯสั่ง“ศูนย์กำไล EM” จับตาผู้ได้รับการปล่อยตัว สวมใส่กำไลข้อเท้า ช่วงประกาศเคอร์ฟิว

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศเคอร์ฟิว ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00-4.00 น. ของวันรุ่งขึ้น นั้น ส่วนควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล หรือที่เรียกว่า“ศูนย์EM” ขอเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมมือในการสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล โดยการจัดเวรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ช่วงเวลากลางคืนทำการตรวจสอบผู้สวมใส่กำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยวิธีจับระดับความเร็วในการเคลื่อนไหวเกิน 40...
20,831แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics