แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ด่วน! ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศกกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งส.สทั่วประเทศ

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 เขต

ประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง’ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน-ผู้ตรวจการแผ่นดิน’

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพลสีกากี 254 ตำแหน่ง

ประกอบด้วย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถึงผู้บังคับการ(ผบก.) ชั้นยศ พล.ต.อ.- พล.ต.ต.
20,831แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics