แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯห่วงใยสถานการณ์น้ำ EEC

<![CDATA[นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยสถานการณ์น้ำและได้มีการติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC อย่างต่อเนื่อง โดย สทนช. รายงานการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ว่า กรมชลประทานและอีสท์วอเตอร์สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์เพื่อไปลงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่แล้ว โดยกรมชลประทานสูบผันน้ำประแสร์-คลองใหญ่ น้ำเต็มกำลัง 6 เครื่อง ปริมาณน้ำ 300,000 ลบ.ม./วัน ระบายลงคลองน้ำแดง 120,000...

“นายกฯ”ประกาศ เคอร์ฟิวทั่วประเทศเริ่ม 3 เม.ย.ใครฝ่าฝืนโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่น

https://youtu.be/vGtByhujmkQ วันนี้ (2 เมษายน 2563) ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ย้ำการสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำงานด้วยความช่วยเหลือกัน ไม่ขัดแย้ง และเสนอคณะรัฐมนตรีในทุกมาตรการ โดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการรองรับทางเศรษฐกิจโดยต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ครบถ้วน เช่น ตราสารหุ้น การบรรเทาหนี้ การดำเนินการระบบภาษี ลดภาษี...

นายกฯสั่ง กต.ชะลอคนเข้าปท.-จับตาเคอร์ฟิวหลังยอดโควิดพุ่ง

<![CDATA[พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในภาพรวมที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการทบทวนมาตรการต่างๆ รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากยังคงปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปเช่นเดิมอาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้นายกรัฐมนตรี อาจต้องบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เต็มรูปแบบ ตามข้อเสนอจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดยเฉพาะการประกาศเคอร์ฟิว หรือห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานทั่วประเทศในช่วงเวลา ประมาณ 22.00น.-04.00น....

นายกฯออกสารวันขรก.พลเรือน ขอความร่วมมือทุกคนตระหนักหน้าที่

<![CDATA[พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกสารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2563 โดยมี ใจความว่าข้าราชการเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีรัชกาลทุกคนจึงต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่ประเทศโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองจึงไม่ได้อาศัยเพียงสติปัญญาความรู้และความสามารถเท่านั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรู้รักสามัคคีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอีกครั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า ผู้ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติและการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นต่อไป พร้อมหวังว่า ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนจะธํารงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ยั่งยืนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

MTS Gold แม่ทองสุก ปลื้มรับรางวัล SUPER BRAND 2 ปี ซ้อน ตอกย้ำ! ผู้นำอุตสาหกรรม “ทองคำ” ครบวงจร ระดับประเทศ

MTS Gold แม่ทองสุก ยกระดับสินค้าและบริการก้าวสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำอย่างมืออาชีพ ล่าสุดคว้ารางวัล Superbrand ปี 2022 กับรางวัลความน่าเชื่อถือจากสภาทองคำและผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำคุณภาพและบริการของ MTS Gold ในทุกมิติ พร้อมทั้งขยายขีดความสามารถและมุ่งพัฒนาระบบธุรกิจทองคำให้เป็นมาตรฐานชั้นนำในระดับประเทศ

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “BILLION QUATER” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “BILLION QUATER” ซึ่งประกอบด้วย Trading room Multiple Learning Space และ Financial...

บทความประชาสัมพันธ์ finbiz by ttb จับเทรนด์ธุรกิจรุ่งปี 2566 โอกาสสำหรับ SME ยุคดิจิทัล

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า มีธุรกิจ SME เกิดใหม่ขึ้นทุก ๆ ปี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในแต่ละปีมีธุรกิจซึ่งไม่สามารถไปต่อได้จากปีแรกกว่า 50% ดังนั้นการวางแผนที่ดีและจับเทรนด์ธุรกิจให้ทัน เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และสร้างความได้เปรียบอย่างมาก ในโอกาสที่ปี 2565 กำลังจะผ่านไป finbiz by ttb ได้จับเทรนด์ที่มาแรงในปี...