แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

“จุรินทร์” ยันไข่ยังห้ามส่งออกถึง 30 เมษายนนี้

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ไข่ไก่ขณะนี้ ว่า ในส่วนของการห้ามส่งออกไข่ไก่สด ไปนอกราชอาณาจักรยังมีผลไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับการติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้มีการรายงานสถานการณ์ ปริมาณไข่ไก่ และราคา เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณไข่ไก่ในภาพรวมมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนในประเทศ ยกเว้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังมีปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีฟาร์มไก่ไข่ ล่าสุดได้ประสานไปยังผู้ผลิตไข่ไก่หลายรายให้เร่งดำเนินการจัดส่งไข่ไก่ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้คนในพื้นที่มีไข่ไก่เพียงพอเพื่อการบริโภค  

“จุรินทร์” ชี้ราคาข้าวปีนี้สูงสุดรอบ 10 ปี

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับประชุมติดตามสถานการณ์ข้าวกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยในปี 2562/2563 จะมีผลผลิตข้าวอยู่ทั้งหมดจำนวน 18.8 ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออกในปีนี้จำนวน 7.5 ล้านตัน ขณะที่ด้านการบริโภคและแปรรูปในประเทศจะอยู่ที่ 8 ล้านตัน สำหรับราคาข้าวเปลือกทั่วไปราคาปัจจุบันอยู่ที่ 9,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ราคาอยู่ที่ 10,200-11,000 บาทต่อตัน นับเป็นราคาสูงสุดในรอบ...

“จุรินทร์” ชี้เจล-แอลกอฮอล์มีขายมากขึ้น

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับเรื่องเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ล้างมือ ว่า ที่ผ่านมากรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ได้ปลดล็อคให้สามารถใช้เอทานอลผสมกรีเซอรีน แล้วนำออกมาผลิตเพื่อการจำหน่ายได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ทำเจล-แอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดมือ เพราะฉะนั้นตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมมานี้จึงเป็นช่วงที่เริ่มผลิตแอลกอฮอล์หรือเจลที่มีส่วนผสมของกรีเซอรีนได้ จึงคาดว่าในเดือนเมษายนนี้จะมีเจลและแอลกอฮอล์ออกสู่ตลาดได้มากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของการผลิตเจลและแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาด ที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เจลไม่สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ทันความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงมาตรการของอย.ที่ได้กำหนดให้เจลที่ผลิตออกขายในตลาดต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าร้อยละ 70 ทำให้เจลจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าเกณฑ์ต้องกวาดออกจากตลาดไปทำให้เกิดการขาดแคลนในช่วงนั้น

“จุรินทร์”สั่งลดน้ำมันปาล์มขวด2-3บาท

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำมันปาล์มขวดในระหว่างนี้ว่า ได้มอบกรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการ โดยในส่วนของน้ำมันปาล์มขวดสำหรับการบริโภคนั้นในช่วงที่ผ่านมามีการขายในราคาเกือบเต็มเพดานที่แจ้งไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์คือขวดละ 42 บาท จึงให้ประสานให้ผู้ประกอบการปรับลดราคาลงมาเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคเกินสมควรในช่วงนี้ โดยปรับราคาลดลงได้ 2-3 บาทอยู่ที่ 39 บาทหรือ 40 บาทต่อขวด ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท เพื่อช่วยประชาชนผู้บริโภคในสถานการณ์วิกฤติ สำหรับด้านเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศนั้น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาราคาผลปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำลง ได้มีการประสานงานให้โรงสกัดเข้าไปรับซื้อผลปาล์มมากขึ้น รวมทั้งมาตรการในเรื่องของการขนส่งสามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้น หลังมาตรการที่อาจจะเป็นปัญหาในช่วงของการปิดจังหวัด ปิดพื้นที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าราคาผลปาล์มดิบยังไม่ถึง 4...

“จุรินทร์” ลั่นเดินหน้าอุดมการณ์ทันสมัยปชต.

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันครบรอบ 74 ปี พรรคประชาธิปัตย์ว่าพรรคประชาธิปัตย์เวียนมาครบรอบ 74 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาธิปัตย์อยู่มาได้จนถึงวันนี้ ก็คืออุดมการณ์ของพรรคและในการก้าวเข้าสู่ขึ้นปีที่ 75 ขอเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างเดี๋ยวแน่น ควบคู่ไปกับการทำให้พรรคประชาธิปัตย์เดินไปสู่ความทันสมัยอุดมการณ์ที่ว่านั้นก็คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอุดมการณ์แห่งความซื่อสัตย์ สุจริต และ และอุดมการณ์มุ่งมั่นในการทำหน้าที่รับใช้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการเดินหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ควบคู่ไปกับการพาพรรคไปสู่ความ ทันสมัย ทั้งในส่วนของการมีทีมงานเศรษฐกิจทันสมัย ทีมงานสังคมทันสมัย เพื่อนำประเทศไปสู่ความทันสมัย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการทำประชาธิปไตยกินได้ให้เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

“ผบช.ภ.8” จัดหนัก ลุยเอาผิด สถานบันเทิงในภูเก็ต หลัง ‘สธ.’ บุกแจ้งความทำโควิด-19 แพร่เชื้อทั่วเกาะ

วันที่ 10 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมสุข  สัมพันธ์ประทีป อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60/134 หมู่ 1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เภสัชกรเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่รองสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต มาพบพนักงานสอบสวน แจ้งว่า...

โฆษก ตร. เผยยอดตำรวจติดโควิดแล้ว 92 ราย ‘บ.ชน.’ สูงสุด 49 ราย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีความห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริการประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ...

สาร ‘ผบ.ตร.’ ถึงข้าราชการตำรวจ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (10 เมษายน 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสารจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ใจความว่า ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกว้างขวาง มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน พวกเราข้าราชการตำรวจทุกนายอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยง ด้วยภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้