แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

“จุรินทร์” ยันไข่ยังห้ามส่งออกถึง 30 เมษายนนี้

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ไข่ไก่ขณะนี้ ว่า ในส่วนของการห้ามส่งออกไข่ไก่สด ไปนอกราชอาณาจักรยังมีผลไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับการติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้มีการรายงานสถานการณ์ ปริมาณไข่ไก่ และราคา เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณไข่ไก่ในภาพรวมมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนในประเทศ ยกเว้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังมีปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีฟาร์มไก่ไข่ ล่าสุดได้ประสานไปยังผู้ผลิตไข่ไก่หลายรายให้เร่งดำเนินการจัดส่งไข่ไก่ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้คนในพื้นที่มีไข่ไก่เพียงพอเพื่อการบริโภค  

“จุรินทร์” ชี้ราคาข้าวปีนี้สูงสุดรอบ 10 ปี

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับประชุมติดตามสถานการณ์ข้าวกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยในปี 2562/2563 จะมีผลผลิตข้าวอยู่ทั้งหมดจำนวน 18.8 ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออกในปีนี้จำนวน 7.5 ล้านตัน ขณะที่ด้านการบริโภคและแปรรูปในประเทศจะอยู่ที่ 8 ล้านตัน สำหรับราคาข้าวเปลือกทั่วไปราคาปัจจุบันอยู่ที่ 9,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ราคาอยู่ที่ 10,200-11,000 บาทต่อตัน นับเป็นราคาสูงสุดในรอบ...

“จุรินทร์” ชี้เจล-แอลกอฮอล์มีขายมากขึ้น

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับเรื่องเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ล้างมือ ว่า ที่ผ่านมากรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ได้ปลดล็อคให้สามารถใช้เอทานอลผสมกรีเซอรีน แล้วนำออกมาผลิตเพื่อการจำหน่ายได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ทำเจล-แอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดมือ เพราะฉะนั้นตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมมานี้จึงเป็นช่วงที่เริ่มผลิตแอลกอฮอล์หรือเจลที่มีส่วนผสมของกรีเซอรีนได้ จึงคาดว่าในเดือนเมษายนนี้จะมีเจลและแอลกอฮอล์ออกสู่ตลาดได้มากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของการผลิตเจลและแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาด ที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เจลไม่สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ทันความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงมาตรการของอย.ที่ได้กำหนดให้เจลที่ผลิตออกขายในตลาดต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าร้อยละ 70 ทำให้เจลจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าเกณฑ์ต้องกวาดออกจากตลาดไปทำให้เกิดการขาดแคลนในช่วงนั้น

“จุรินทร์”สั่งลดน้ำมันปาล์มขวด2-3บาท

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำมันปาล์มขวดในระหว่างนี้ว่า ได้มอบกรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการ โดยในส่วนของน้ำมันปาล์มขวดสำหรับการบริโภคนั้นในช่วงที่ผ่านมามีการขายในราคาเกือบเต็มเพดานที่แจ้งไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์คือขวดละ 42 บาท จึงให้ประสานให้ผู้ประกอบการปรับลดราคาลงมาเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคเกินสมควรในช่วงนี้ โดยปรับราคาลดลงได้ 2-3 บาทอยู่ที่ 39 บาทหรือ 40 บาทต่อขวด ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท เพื่อช่วยประชาชนผู้บริโภคในสถานการณ์วิกฤติ สำหรับด้านเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศนั้น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาราคาผลปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำลง ได้มีการประสานงานให้โรงสกัดเข้าไปรับซื้อผลปาล์มมากขึ้น รวมทั้งมาตรการในเรื่องของการขนส่งสามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้น หลังมาตรการที่อาจจะเป็นปัญหาในช่วงของการปิดจังหวัด ปิดพื้นที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าราคาผลปาล์มดิบยังไม่ถึง 4...

“จุรินทร์” ลั่นเดินหน้าอุดมการณ์ทันสมัยปชต.

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันครบรอบ 74 ปี พรรคประชาธิปัตย์ว่าพรรคประชาธิปัตย์เวียนมาครบรอบ 74 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาธิปัตย์อยู่มาได้จนถึงวันนี้ ก็คืออุดมการณ์ของพรรคและในการก้าวเข้าสู่ขึ้นปีที่ 75 ขอเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างเดี๋ยวแน่น ควบคู่ไปกับการทำให้พรรคประชาธิปัตย์เดินไปสู่ความทันสมัยอุดมการณ์ที่ว่านั้นก็คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอุดมการณ์แห่งความซื่อสัตย์ สุจริต และ และอุดมการณ์มุ่งมั่นในการทำหน้าที่รับใช้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการเดินหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ควบคู่ไปกับการพาพรรคไปสู่ความ ทันสมัย ทั้งในส่วนของการมีทีมงานเศรษฐกิจทันสมัย ทีมงานสังคมทันสมัย เพื่อนำประเทศไปสู่ความทันสมัย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการทำประชาธิปไตยกินได้ให้เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

หุ้นไทยปิดบวก 2.48 จุด กลุ่มพลังงานหนุนหลังราคาน้ำมันขึ้น ติดตามผลประชุมเฟด ตลาดหลักทรัพย์ ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,624.79 จุด เพิ่มขึ้น 2.48 จุด (+0.15%)...

“นายกฯ แม่บ้าน ตร.” จัดกิจกรรม รักและห่วงใยถึงข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณกาญจนา เงามุข อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยถึงข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ณ สภ. หนองแซง จังหวัดสระบุรี...

“โฆษก บช.ทท.” เผยเปิดอบรมติวเข้ม ตำรวจท่องเที่ยวอาสา รองรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

วันนี้ 16  มิถุนายน 2564 พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (รอง ผบช.ทท.) ในฐานะโฆษกของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว (แบบออนไลน์) ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว...