แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก นายกีรติ รัชโน

นายกีรติ รัชโน

อียูเปิดฟังความเห็นเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน

<!--[CDATA[ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ว่า คณะกรรมาธิการยุโรปฝ่ายภาษี สหภาพยุโรป อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เกี่ยวกับแนวทางการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน (CBAM) จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยมี 3 แนวทางในการเปิดรับฟังความคิดเห็นคือการประเมินความเป็นไปได้ทางกฎหมายและทางเทคนิคของมาตรการ CBAM หรือการขยายขอบเขต การประเมินปริมาณและราคาคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้า และ...

ค้าชายแดน 6 เดือนวูบ 9.18%

<!--[CDATA[ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 6.27 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 1.09 แสนล้านบาท ลดลง ร้อยละ 26.81 รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่ากว่า...

ฟิลิปปินส์ยุติไต่สวนปกป้องสินค้ากระจกไทย

<!--[CDATA[ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการด้านภาษีของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ออกรายงานผลการไต่สวนชั้นที่สุด กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการปกป้อง (Safeguard : SG) จากการนำเข้าสินค้ากระจก (Float Glass) ที่เพิ่มขึ้น ของไทย โดยเห็นควรยุติการไต่สวนฯ ดังกล่าว เนื่องจากไม่พบความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือคุกคามต่ออุตสาหกรรมภายในของฟิลิปปินส์ ส่งผลให้สินค้ากระจก ที่ส่งออกจากไทยจะไม่มีภาระอากร SG เพิ่มเติม เมื่อนำเข้าไปยังฟิลิปปินส์ โดยที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ได้เปิดการไต่สวนการใช้มาตรการปกป้องตามคำร้องขอของอุตสาหกรมภายในฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์...

EU ปรับกฎปิดฉลากยางรถเพิ่มปลอดภัย

<!--[CDATA[ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ แจ้งว่าสหภาพยุโรปได้ยกเลิกและปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการปิดฉลากสินค้ายางรถยนต์และยางหล่อดอกทุกเส้นใหม่ โดยจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะก่อนการใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์และมลภาวะทางเสียง ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสหภาพยุโรป โดยกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายติดฉลากหรือแสดงเอกสารทางเทคนิคเพื่อให้ผู้บริโภคทราบคุณสมบัติของยางรถยนต์ ซึ่งมีผลต่ออัตราเชื้อเพลิงของยานพาหนะถึงร้อยละ 20-30 ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของสหภาพฯ...

เปิดฟังความเห็นยกเลิกประกาศมาตรฐานไม้สักแปรรูป

<![CDATA[นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเตรียมดำเนินการยกเลิกประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่องมาตรฐานไม้สักแปรรูป ซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2508 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน โดยกรมฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการยกเลิกประกาศดังกล่าว ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ในหัวข้อ “การเปิดรับฟังความคิดเห็น กรณียกเลิกประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่องมาตรฐานไม้สักแปรรูป” ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

MTS Gold แม่ทองสุก ปลื้มรับรางวัล SUPER BRAND 2 ปี ซ้อน ตอกย้ำ! ผู้นำอุตสาหกรรม “ทองคำ” ครบวงจร ระดับประเทศ

MTS Gold แม่ทองสุก ยกระดับสินค้าและบริการก้าวสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำอย่างมืออาชีพ ล่าสุดคว้ารางวัล Superbrand ปี 2022 กับรางวัลความน่าเชื่อถือจากสภาทองคำและผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำคุณภาพและบริการของ MTS Gold ในทุกมิติ พร้อมทั้งขยายขีดความสามารถและมุ่งพัฒนาระบบธุรกิจทองคำให้เป็นมาตรฐานชั้นนำในระดับประเทศ

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “BILLION QUATER” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ “BILLION QUATER” ซึ่งประกอบด้วย Trading room Multiple Learning Space และ Financial...

บทความประชาสัมพันธ์ finbiz by ttb จับเทรนด์ธุรกิจรุ่งปี 2566 โอกาสสำหรับ SME ยุคดิจิทัล

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า มีธุรกิจ SME เกิดใหม่ขึ้นทุก ๆ ปี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในแต่ละปีมีธุรกิจซึ่งไม่สามารถไปต่อได้จากปีแรกกว่า 50% ดังนั้นการวางแผนที่ดีและจับเทรนด์ธุรกิจให้ทัน เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และสร้างความได้เปรียบอย่างมาก ในโอกาสที่ปี 2565 กำลังจะผ่านไป finbiz by ttb ได้จับเทรนด์ที่มาแรงในปี...