Parichat Thawormkaseam

6192 โพสต์
0 ความคิดเห็น

ทำเนียบเข้มประกาศห้ามสื่อเข้าภายในตึก

<![CDATA[สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่เอกสารมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับสื่อมวลชนที่ปฎิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล โดยกำหนดจุดสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้บริหาร 3 จุด คือ บริเวร หน้าตึกบัญชาการ1 ตึกนารีสโมสร ตึกสันติไมตรี และห้ามสื่อมวลชนเดินตาม วิ่งตาม หรือรุมล้อมเพื่อขอสัมภาษณ์ และห้ามสื่อมวลชนเข้าตึกบัญชาการ ตึกสันติไมตรี ยกเว้นกรณีการเชิญเข้าไปทำข่าวเป็นครั้งคราว รวมถึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ประจำอยู่ในสถานที่ทำงานของสื่อมวลชนที่จัดไว้ให้ทั้ง 3 แห่งเป็นหลัก ทั้งนี้ สำนักโฆษกฯจะกำหนดจุด สำหรับสื่อมวลชนโดยให้บันทึกภาพในจุดที่กำหนดเท่านั้น...

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาขอแจ้งเปิดทำการสาขาของธนาคารที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้า

ตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ไม่รวมพื้นที่ ธนาคาร ในห้างสรรพสินค้า นั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยาขอแจ้งเปิดทำการสาขาของธนาคารที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าและในพื้นที่อื่นตามปกติ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเปิดให้บริการของสาขาธนาคารจะเป็นไปตามประกาศของทางการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติของห้างสรรพสินค้าและพื้นที่อื่นๆ ตามที่กำหนด ดังนั้น กรุงศรีจะเปิดให้บริการในทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่ต้องปิดเป็นการชั่วคราวตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของห้างสรรพสินค้าและพื้นที่ จำนวน 13 สาขา ตั้งแต่วันที่ 23...

Parichat Thawormkaseam

6192 โพสต์
0 ความคิดเห็น