เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่วัดโคกงาม อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระอธิการดนัย อติภัทโท เจ้าอาวาสวัดโป่งเก่า อ.หนองโดน จ.สระบุรี พร้อมด้วยพระลูกวัด ได้ร่วมกับญาติโยม ”กลุ่มทับหลังฝั่งธน”ได้ร่มกันปรุงอาหาร  และนำน้ำดื่ม ถุงยังชีพ มอบให้กับประชาชนบริเวณ ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ วัดโคกงาม อ.บ้านหมอ รวมถึงบริเวณ วัดหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ประมาณ 300 ครัวเรือน

พระอธิการดนัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ทางวัดของอาตมา ก็ได้ร่วมกับ ญาติโยม หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในชุมชนได้ ออกช่วยเหลือญาติโยมที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพจาก การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 อยู่เป็นประจำ  ด้วยตามวิถีพุทธแล้ววัด กับญาติโยม ต้องอยู่ร่วมกัน โดยเวลาปกติสุข ญาติโยมได้ร่วมกับทำบุญ เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะได้นำมาซึ่งแก่นของความสุขที่แท้จริง  แต่เมื่อเกิดวิกฤตต่าง ๆ เช่น โรคระบาด  น้ำท่วม ญาติโยมได้รับความเดือดร้อน ทางวัดเองก็พอมีกำลังอยู่บ้าง จึงเชิญชวนพระลูกวัด รวมถึงญาติโยม ที่ยังพอมีความพร้อม  ออกมาร่วมกันช่วยกันตามเหตุที่พอจะช่วยได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการคืนกุศลผลบุญให้กลับไปยังญาติโยมต่อไป