พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ได้มีการพิจารณาหามาตรการ ซึ่งทุกคนทราบดีว่าหลายพรรคหลายกลุ่มการเมืองได้ทำหนังสือมาถึงรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่กำหนดระยะเวลาให้พรรคการเมืองดำเนินงานเรื่องธุรการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องหาวิธีการ ซึ่งในที่ประชุม คสช. ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าอาจต้องใช้ มาตรา 44 ในการแก้ปัญหานี้ เพื่อขยายเวลาที่บังคับไว้ในกฎหมายพรรคการเมือง ฉะนั้น ขอประชาชนอย่าเป็นกังวล พรรคการเมืองเก่าและพรรคการเมืองใหม่ ยังมีโอกาสที่จะดำเนินการทางธุรการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาชิกพรรคหรือเรื่องอะไรต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามโรดแม็ปเดิมที่เขียนไว้ว่า เมื่อไหร่ที่กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลก็ต้องเดินไปสู่การเลือกตั้ง และวันนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามขั้นตอนนั้นอยู่ แม้จะมีกฎหมายพรรคการเมือง แต่กฎหมายเลือกตั้งยังไม่เสร็จ ยังไงก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ดี แต่เราต้องปลดล็อคตรงนี้ เพื่อให้การดำเนินการทางการเมืองสามารถดำเนินการได้ เพราะถือเป็นประเด็นสำคัญ