นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับก่อนลงมติ รัฐสภา เปิดเผยว่า ปัญหาที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในการศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะยังมีความเห็นที่แตกต่าง และมีข้อกังกลจาก ส.ว. การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มี สสร. ไม่สามารถทำได้ เพราะจะกลายเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ และไม่กล้าลงมติ แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง เชื่อว่า ส.ว. จะพิจารณา และยอมถอยคนละก้าว เช่นเดียวกับ ส.ส. แม้ว่าการแก้ไขในบางประเด็น จะต้องได้รับผลกระทบบ้างก็ต้องยอมถอย เพราะหากเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร เชื่อว่า ทุกฝ่ายก็ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งหมด