พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุมได้มีการแจ้งการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งเรื่องกฎหมาย ระเบียบและการอบรมวิทยากรจังหวัด รวมถึงวิทยากรอำเภอ ซึ่งหากมีการประกาศวันเลือกตั้งเมื่อใดก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย พร้อมยืนยันว่า กกต. มีความพร้อม เพียงแต่ต้องรอมติของ ครม. ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน ส่วนเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากที่ครม.มีมติ เลขาครม.จะแจ้งไปยังกกต. เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง ซึ่งจะนับจากวันที่กกต.ประกาศไปอีกไม่เกิน 60 วัน ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดแต่เป็นการรู้ห้วงเวลาปกติแต่ไม่ต่ำกว่า 15 วัน เช่นเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. โดยยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอน ส่วนจะเป็นในช่วงเดือนธันวาคมหรือไม่ตนไม่ทราบ ซึ่งหาก ครม.อนุมัติกรอบการเลือกตั้งในวันนี้ กกต.จะดำเนินประกาศวันเลือกตั้งจะต้องมีการจัดประชุมในแต่ละภาคส่วน รวมไปถึงอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่าล้านคน ซึ่งอาจจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์

ส่วนการเลือกตั้ง อบจ.และเทศบาลขณะนี้ได้มีประกาศราชกิจจาฯได้ประกาศในส่วนของอบจ.ไปแล้ว แต่เทศบาลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อลงราชกิจจาฯอยู่ แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเลือกตั้งท้องถิ่นก็ขึ้นอยู่กับมติ ครม.เช่นกัน

ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุว่า ครม.ได้ให้ข้อสังเกตในการหาเสียงในห้วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมโรค และหน่วยเลือกตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไม่เป็นที่แพร่เชื้ออย่างแน่นอน เนื่องจากถูกออกแบบร่วมกันระหว่าง กกต. มหาดไทย และกรมควบคุมโรค

ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งหรือไม่นั้น พ.ต.อ. จรุงวิทย์ กล่าวว่า หน่วยเลือกตั้งยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่รูปแบบจะเป็นรูปแบบลำปางโมเดลและสมุทรปราการโมเดล ซึ่งจำนวนหน่วยเลือกตั้งก็ต้องเพิ่มขึ้น งบก็ต้องเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งเดิมหน่วยเลือกตั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 คน แต่ขณะนี้กำหนดให้ไม่เกิน 600 คน เพื่อป้องกันความแออัด ส่วนการจำกัดคนในการเข้าฟังปราศรัย เป็นการปฏิบัติตามการควบคุมโรค ต้องให้ผู้ที่ดูแลในแต่ละจังหวัดดูแล ซึ่งการกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละคนจะมีการกำหนดในแต่ละจังหวัด กกต.เองก็รอรับรายงานอยู่แต่จะเป็นช่วงหลังที่ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง กกต.มีหน้าที่เพียงจัดวันเลือกตั้ง ส่วนการจัดการเลือกตั้งเป็นเรื่องของทางท้องถิ่น