นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ จากการสัมมนา “ฝ่าวิกฤติโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT” ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่เข้าร่วมได้รับทราบสถานการณ์ของตลาดเพื่อนบ้านและอาเซียน ที่ยังคงมีกำลังซื้อสูง และสามารถใช้สิทธิลดภาษีนำเข้าเพื่อสร้างแต้มต่อทางการค้าได้ ซึ่งกรมฯ ได้เน้นย้ำว่าจะต้องยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ช่วยให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า กรมฯ พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกการส่งออก นำเข้า สามารถดำเนินการได้อย่างไร้อุปสรรค โดยในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่การให้บริการของกรมฯและหน่วยงานรัฐได้ให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ช่วยให้การค้าในช่วงโควิด-19 ไม่สะดุด

ด้านกรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบ National Single Window (NSW) ของไทย อำนวยความสะดวกโดยเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ และการเชื่อมโยงข้อมูลภาคธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าแบบไร้กระดาษ โดยปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศได้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก นำเข้าสินค้ากับระบบ NSW แล้ว 53 รายการสินค้า จากสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ 69 รายการสินค้า คิดเป็นร้อยละ 76.81 โดยระบบ NSW จะช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก