นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมเลื่อนการลงมติออกไปอีก 1 เดือน ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้น ไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อน เนื่องจากตอนประชุมนั้นมีเป้าหมายตรงกันว่าในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องการที่จะให้มติการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปอย่างมีเอกภาพและให้สามารถแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้จริง เพราะฉะนั้นทางพรรคจึงคิดว่าควรลงมติรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้ช่วงหลังก่อนที่จะมีการโหวตทางพรรคก็ได้มีการหารือกันถึงเรื่องนี้ว่าโดยหลักแล้วเมื่อเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว จะลงมติให้มีการตั้งกรรมาธิการก่อนพิจารณารับหลักการนั้น ไม่มีความสมเหตุสมผล แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าให้ตั้งกรรมาธิการก่อนรับหลักการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเคารพเสียงข้างมาก

เมื่อถามว่าในการร่วมกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทางพรรคประชาธิปัตย์จะส่งสมาชิกเข้าร่วมหรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า เมื่อมีเสียงข้างมากเห็นด้วยกับการตั้ง กมธ. แล้ว เป้าหมายสุดท้ายของพรรคนั้นคือต้องการให้การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปได้จริงจึงได้มีการเสนอชื่อสมาชิกเข้าร่วม กมธ. จำนวน 3 คน คือ 1.นายอิสสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 2.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และตนเอง ทั้งนี้หวังว่าเมื่อศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะได้ร่วมมือกันรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป

สุดท้ายนี้เมื่อถามว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ พรรคประชาธิปัตย์ ต้องมีการทบทวนท่าทีอะไร ต่อการร่วมรัฐบาลหรือไม่ หาก 3 เงื่อนไข เดิมไม่สามารถทำได้ นายชิณวรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องทบทวนท่าทีใดๆ แต่ยังคงหวังว่าจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริง ซึ่งทางพรรคก็ได้มีการแสดงจุดยืนกันอย่างชัดเจนแล้ว