พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เรื่องวิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด ว่า สถานการณ์โควิด19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งเราต้องเตรียมรับความเสี่ยงกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น จะประมาทไม่ได้ต้องคิดถึงอนาคตอยู่เสมอ ซึ่งการมียุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของสภาพัฒน์ฯ ที่เป็นการทำงานในเชิงรุก ทั้งหมดถือเป็นเข็มทิศในการเดินทาง ซึ่งถือเป็นความเป็นความตายของประเทศ ซึ่งการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาอาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง แต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมุ่งหวังให้ประเทศไทยปรับอันดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสังคมมีความปรองดอง ทุกคนมีที่ยืน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งต้องวางรากฐานให้เข้มแข็ง กำจัดจุดอ่อน ซึ่งจุดแข็งของคนไทยคือความรักชาติ รักแผ่นดิน ซื่อสัตย์ จึงต้องสร้างความรักความสามัคคี ที่เป็นความพื้นฐานความเข้มแข็งทางจิตใจ

 

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าสถานการณ์โควิดยังไม่จบลงโดยง่าย หลายประเทศยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ประเทศไทยยังโชคดีที่มียอดผู้นิดเชื้อเป็นศูนย์ แต่ไม่ใช่ว่าจะสบายใจได้เพราะโควิดพร้อมกลับมาได้ทุกเมื่อ สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย ซึ่งรัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ที่ทุกคนก็ทราบดีว่านำไปช่วยเหลือ
ด้านใดบ้าง ซึ่งงบในส่วนของประชาชนได้จัดสรรให้มากพอสมควร และทุกอย่างเชื่อมโยงกัน ขออย่าบอกวว่าช่วยคนรวยมากกว่า หรือ ช่วยคนจนน้อยกว่า ยืนยันว่าไม่ใช่ รัฐบาลจำเป็นต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2564 -2565 เพื่อฟื้นฟูและทำให้ทุกอย่างเข้มแข็ง เราต้องหยุดความเสียหายจำเป็นต้องรักษางบประมาณให้ใช้งานได้มากที่สุดเพราะรัฐบาลไม่อยากกู้เงินเพิ่ม เนื่องจากเป็นภาระที่ต้องชดใช้ต่อไปในอนาคต จึงต้องใช้งบอย่างคุ้มค่า

สถานการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น เราทุกคนต้องปรับตัว เพื่อก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ และทุกคนต้องเรียนรู้และลุกขึ้นให้ไว ไม่ใช่นอนตายอยู่อย่างนั้น

อย่างไรก็ตาม วันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มีการพูดเสียงเบา และเรียบเฉย พร้อมมีอาการไอ เป็นช่วงๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้บอกว่า “ผมไม่ได้เป็นอะไร ตรวจตลอดอยู่แล้ว แค่เจ็บคอ”