นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคามพรรค เพื่อไทย อภิปรายในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วาระ 2 โดยแสดงความเป็นห่วงการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะการตัดงบประมาณบางส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้งไปควรจะนำมาเกลี่ยให้กับส่วนอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้ อย่างเช่นอุดหนุนงบประมาณ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ครอบคลุมโรคร้าย หรือแม้แต่สนับสนุนเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการเกษียณอายุ จะได้เป็นประโยชน์มากขึ้น

ขณะที่นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า การจัดสรรงบประมาณ ครั้งนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง แต่เป็นการจัดสรรตามคำขอของหน่วยงานราชการ ดังนั้นในการจัดสรรงบประมาณปีถัดไป ขอให้คณะกรรมาธิการ รับฟังความคิดเห็นจากสภาผู้แทนราษฎรด้วย เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและรับฟังปัญหามาจากประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้การจัดสรรงบประมาณตรงตามปัญหาที่ประชาชนต้องการ

นอกจากนี้ ขอให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เอาจริง เอาจัง กับคนที่มาหาผลประโยชน์กับการพิจารณางบประมาณ โดยเฉพาะในห้องอนุกรรมาธิการ ที่มักมีการตบทรัพย์ เรียกรับผลประโยชน์พร้อมขอให้ข้าราชการช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย อีกทั้งในปีงบประมาณถัดไปไม่จำเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมการแล้ว เพราะที่ผ่านมาเมื่อคณะอนุฯพิจารณาตัดงบประมาณสุดท้ายกรรมาธิการชุดใหญ่ก็กลับเพิ่มอยู่ดีจึงไม่มีความจำเป็น เพราะทำให้เสียงบประมาณเสียเวลาเพิ่มอีก