นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลหากเกิดขึ้นจริงคนที่จะมารับหน้าที่เป็นทีมเศรษฐกิจ หรือรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจคนใหม่นั้น จะต้องเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งภาคเอกชน ข้าราชการ ประชาชน เพื่อเรียกความเชื่อมั่น และสามารถทำให้นโยบายต่างๆ ยังเดินหน้าต่อไปได้ เพราะเวลานี้ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ การเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจและไม่สานต่อโครงการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดี ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังทรุดตัวในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามมองว่า มีโครงการหลายโครงการที่จำเป็นต้องเดินหน้าให้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SMEs การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพราะเวลานี้มองว่า โครงการ Soft Loan ต่างๆยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรสถาบันการเงินยังไม่มั่นใจในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากระดับ NPL ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ SMEs ถือว่าอยู่ในระดับสูงจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิด NPL มากขึ้น