นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงกรณีการประชุมหารือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชุดเล็กที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในตอนนี้พยายามผ่อนคลายกิจการให้มากที่สุด ซึ่งการเปิดอะไรต้องพยายามหามาตรการให้ดีที่สุด แต่ก็คำนึงถึงประชาชนด้วย

โดยมาตรการการผ่อนคลายในระยะที่ 5 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ซึ่งนับว่าวันนี้ไม่ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ รวม 31 วันแล้ว สถานการณ์ถูกดำเนินการเป็นอย่างดี และการผ่อนคลายในระยะที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้ติดเชื้อ ซึ่งหากเทียบความสำเร็จกับประเทศอื่น เช่นสหรัฐฯ แสดงว่าประชาชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้รัฐบาลมีความมั่นใจในการที่จะผ่อนคลายให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าไปได้ ส่วนทิศทางการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปหรือไม่เป็นเรื่องของนโยบาย ขณะนี้กำลังพิจารณากันอยู่ ซึ่งแนวโน้มจะเป็นอย่างไรตนไม่ทราบ