นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ยืนยันการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (Joint Committee หรือ JC) ครั้งที่ 28 ยังคงกำหนดการเดิมในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ซึ่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมจัดการประชุมแบบ VDO Conference เพื่อเจรจาสรุปสัญญา 2.3 จ้างงาน ระบบราง ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดอบรมบุคลากร วงเงิน 50,633 ล้านบาท

ทั้งนี้ เชื่อว่า การดำเนินการจะเป็นไปตามกรอบแผนงานที่วางไว้ พร้อมสรุปร่างสัญญาเสนอต่อ ครม. พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินและเงื่อนไข ภายในเดือนสิงหาคม 2563 และสามารถลงนามได้ในเดือนตุลาคม 2563

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นห่วงคือ อัตราแลกเปลี่ยน เพราะมีความผันผวน อาจจะส่งผลต่อวงเงินงบประมาณ จึงต้องเร่งดำเนินการเจรจาตกลงแล้วเสร็จตามแผน ซึ่งในเงื่อนไขสัญญา 2.3 ในเรื่องสกุลเงิน วงเงิน 50,633ล้านบาท จะชำระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ 80% จำนวน1,313,895,273 ดอลล่าร์ หรือ 40,506.8 ล้านบาท เป็นสกุลบาท 20% หรือ 10,126.5 ล้านบาท ส่วนการก่อสร้างงาน ช่วงสถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร การก่อสร้างคืบหน้าตามแผนงาน