โครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี และธนชาต ต่อยอดความสำเร็จ กิจกรรม “Face Shield ช่วยชาติ” ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้อาสาสมัครพี่น้องคนไทยได้ร่วมกันเปลี่ยนวิกฤตเป็นน้ำใจช่วยคนไทยต้านโควิด-19 (COVID-19) #อยู่บ้านก็ช่วยชาติได้ ด้วยการร่วมจัดทำ Face Shield จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อการ “ให้” แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่กำลังขาดแคลนเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก และโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม “Face Shield ช่วยชาติ” ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากพี่น้องคนไทย ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก หลังจากเปิดรับอาสาสมัคร ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมทำ Face Shield เต็มอัตราภายในไม่กี่วัน ซึ่งในทุกขั้นตอนจะทำงานร่วมกันแบบ Social Distancing คือ โครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี และธนชาต ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดส่งไปให้อาสาสมัครที่ลงทะเบียนไว้ที่บ้าน และอาสาสมัครต่างคนต่างทำตามคู่มือที่ได้เตรียมไว้ เมื่อทำเสร็จก็นำบรรจุใส่กล่อง เพื่อส่งไปรษณีย์มอบให้แก่โรงพยาบาลที่ได้ระบุไว้ต่อไป ทั้งนี้ Face Shield นับเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง อาทิ น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เลือด ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการยังได้จุดประกายการเป็นผู้ให้ต่อ โดยนำความรู้วิธีการทำ Face Shield ไปทำให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ต่อ

ทั้งนี้ โครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี และธนชาต ได้จัดกิจกรรม “Face Shield ช่วยชาติ” รวมพลังอาสาสมัครจัดทำ Face Shield ไปแล้วสองครั้ง และได้ส่งมอบไปให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อการใช้งานที่จำเป็น ทั้งโรงพยาบาลในกรุงเทพ และในต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 8,000 ชิ้น ทีเอ็มบี และธนชาต ในฐานะผู้นำแนวคิด Make REAL Change มุ่งมั่นจุดประกายคนไทยให้มีการตั้งรับเชิงรุก ในสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาด ด้วยการชวนปรับมุมมอง ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ก้าวข้ามผ่านไปด้วยกัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนกัน สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติม
จากโครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี และธนชาต ได้ที่ www.tmbfoundation.or.th