วันอังคารที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.ที่ คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พร้อมด้วย นายวัชรเดช เกียรติชานนนายอำเภอ/ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย พระปลัดอำพน (พระอาจารย์อ๊อด) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหูช้าง นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก ทต.ปลายบาง นายสุเทพ ต่ายจันทร์ กำนันตำบลมหาสวัสดิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นำข้าวกล่อง ผัดบะหมี่ ลาดหน้า ณ โรงทานวัดหูช้าง ส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด -19 ตามโครงการ “ โรงทาน delivery to home” ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 รวม 24 วันจำนวน 11 วัด ๆ ละ 300 ชุด/วัด/วัน
โดยจัดทำอาหารข้าวกล้องไข่เจียว และน้ำดื่ม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน นำไปส่งมอบให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ถึงบ้าน เพื่อไม่ให้คนมารวมตัวกันหนาแน่นที่วัด ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19

ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชประทานพรให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนพ้นวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งทรงดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรแต่ยังเป็นสถานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชนด้วยจึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพของประชาชนทำให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชน

นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากประชาชนให้กวดขันเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มากขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ รวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานมาทำงานจากที่บ้านแทน(Work from Home) เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19